Lucjan Krzysztof Chrzanowski zwycięzcą wyborów w Żyrardowie z historycznym wynikiem
W naszym mieście zapisano nową kartę historii politycznej – po raz pierwszy Prezydent został wybrany już w pierwszej turze wyborów. To wydarzenie nie tylko podkreśla zaufanie mieszkańców do dotychczasowego lidera, ale także stanowi świadectwo dojrzałości demokratycznej naszej społeczności.
  1. Lucjan Krzysztof Chrzanowski zwyciężył w I turze wyborów, zdobywając 55,36% głosów.
  2. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 50%, z 28739 uprawnionych do głosowania.
  3. Wybory do Rady Miasta i Rady Powiatu przyniosły nowe twarze i potwierdzenie zaufania do niektórych dotychczasowych radnych.
  4. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wyborach, co pokazuje ich zaangażowanie w sprawy lokalne.

Z każdych wyborów wyciągamy wnioski na przyszłość, ale te ostatnie wyjątkowo mocno zaznaczyły swoje miejsce w historii naszego miasta. Lucjan Krzysztof Chrzanowski, obecnie ponownie wybrany Prezydent, otrzymał nie tylko mandat zaufania na kolejne lata, ale także dowód na to, że jego dotychczasowa praca została doceniona przez mieszkańców. Zdobył aż 8134 głosy, co stanowi 55,36% ważnych głosów. Tym samym, nasze miasto pokazało, że stabilność i kontynuacja sprawdzonych rozwiązań są w cenie.

Wyniki głosowania na pozostałych kandydatów również są warte uwagi. Marcin Fibich z Koalicji Obywatelskiej zdobył 19,4% głosów, a Beata Stępniewska z Prawa i Sprawiedliwości – 14,42%. Sylwester Osiński, reprezentujący Żyrardowski Pakt Samorządowy, uzyskał 10,71% poparcia. Frekwencja wyborcza, przekraczająca 50%, świadczy o dużej aktywności mieszkańców i ich zaangażowaniu w kształtowanie przyszłości naszego miasta.

Co do wyników wyborów do Rady Miasta, to mieszkańcy również dokonali wyboru, który wpłynie na kierunki rozwoju naszej społeczności. W poszczególnych okręgach wybrani zostali zarówno doświadczeni radni, jak i nowe twarze, gotowe wnieść świeże pomysły do lokalnej polityki. Szczególnie ciekawe wydają się wyniki w okręgu nr 3, gdzie Krzysztof Lucjan Chrzanowski, pomimo wyboru na Prezydenta, zdobył najwięcej głosów, co pokazuje jego ogromne poparcie wśród mieszkańców. Jego miejsce w Radzie Miasta zajmie Gabriela Polańska, co może wprowadzić nową dynamikę w prace rady.

Wybory do Rady Powiatu również przyniosły interesujące rozstrzygnięcia, z aktywnym udziałem mieszkańców gminy Radziejowice i Wiskitki, jak i Mszczonowa i Puszcza Mariańska. Kandydaci z różnych komitetów wyborczych zostali wybrani, co zapowiada szerokie spektrum głosów i opinii w nowej kadencji Rady Powiatu.

Podsumowując, te wybory były nie tylko świętem demokracji, ale także potwierdzeniem, że mieszkańcy cenią sobie stabilność i przewidywalność w zarządzaniu miastem. Gratulujemy wszystkim wybranym kandydatom i z niecierpliwością czekamy na realizację ich obietnic wyborczych. Nasze miasto pokazało, że jest społecznością dojrzałą, odpowiedzialną i zaangażowaną w swoją przyszłość.


Na podst. UM Żyrardów