Budowa ul. Lniarskiej rusza na terenie dawnej Centrali Zakładów Lniarskich
Rewitalizacja centrum miasta nabiera tempa dzięki nowej inwestycji drogowej. Ulica Lniarska, będąca kluczowym elementem komunikacyjnym, zostanie wkrótce poddana modernizacji. To kolejny krok w procesie przywracania blasku tej historycznej części naszego miasta.

Nowy projekt drogowy w sercu miasta

Wkrótce rozpocznie się budowa ulicy Lniarskiej, zlokalizowanej na terenie dawnej “Centrali” Zakładów Lniarskich. Inwestycja ta jest częścią szeroko zakrojonego projektu rewitalizacji, który obejmuje również inne kluczowe przedsięwzięcia, takie jak budowa ul. Nowy Świat, skwer inż. Władysława Srzednickiego oraz zagospodarowanie terenu wokół Górnego Stawu. Ulica Lniarska ma za zadanie połączyć ul. Hiellego z ul. Nowy Świat, co znacząco poprawi funkcjonalność całego obszaru.

Znaczenie inwestycji dla mieszkańców

Budowa ul. Lniarskiej to nie tylko inwestycja drogowa, ale także ważny krok w kierunku usprawnienia ruchu samochodowego i pieszego w tej części miasta. Ulica ta jest strategicznym ciągiem komunikacyjnym, który ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie dawnej “Centrali”. Modernizacja ulicy znacząco poprawi dostępność i wygodę poruszania się, jednocześnie podkreślając industrialny charakter dzielnicy.

Szczegóły projektu i harmonogram prac

Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, podpisał umowę z firmą Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska na realizację tego przedsięwzięcia. Zakres prac obejmuje budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów do posesji, a także instalację oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, wzdłuż ulicy planowane są nasadzenia zieleni i mała architektura, co znacząco wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej.

Finansowanie i termin realizacji

Projekt budowy ul. Lniarskiej został opracowany w ramach programu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” i był poddany konsultacjom społecznym. Został również zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 4 090 000 zł, z czego 2 000 000 zł pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego. Zakończenie prac planowane jest na koniec bieżącego roku.

Realizacja tego projektu jest kolejnym krokiem w kierunku uczynienia naszego miasta bardziej przyjaznym i funkcjonalnym. Dzięki takim inwestycjom, mieszkańcy mogą cieszyć się lepszą infrastrukturą, a miasto zyskuje na atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.


Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa