Nauczyciele z SP 3 z wizytą w greckiej szkole w ramach Erasmus+
Przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 3 mieli okazję odwiedzić grecką szkołę w ramach projektu Erasmus+. Tematem spotkania była organizacja egzaminów końcowych oraz przygotowania do zakończenia roku szkolnego. To była doskonała okazja do wymiany doświadczeń i porównania systemów edukacyjnych obu krajów.
  1. Spotkanie pedagogów z Polski i Grecji.
  2. Organizacja egzaminów końcowych w Grecji.
  3. Porównanie systemów oświatowych.
  4. Rok szkolny w Grecji kończy się 15 czerwca.

Rok szkolny w greckich szkołach podstawowych kończy się 15 czerwca, podczas gdy uczniowie szkół średnich kończą naukę już 31 maja. Na zakończenie każdego roku nauki uczniowie wszystkich klas piszą egzaminy końcowe, które stanowią podsumowanie całorocznej pracy. To różni się od polskiego systemu, gdzie egzaminy końcowe są mniej powszechne.

Przedstawiciele rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 mieli okazję odwiedzić grecką szkołę w Katerini. Spotkanie to odbyło się w ramach II części projektu Erasmus+, którego celem jest wymiana doświadczeń między szkołami z różnych krajów. Tematem rozmów była organizacja egzaminów końcowych oraz przygotowania do zakończenia roku szkolnego.

Uczestnicy programu Erasmus+ mieli możliwość zaobserwowania, jak realizowane są zadania oświatowe zapisane w planach pracy i kalendarzach szkolnych w Grecji. Wymiana doświadczeń pozwoliła na lepsze zrozumienie różnic i podobieństw między systemami edukacyjnymi Polski i Grecji, co może przynieść korzyści obu stronom.

Takie spotkania są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami z różnych krajów. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie nowych, sprawdzonych rozwiązań do polskiego systemu edukacyjnego, co może przyczynić się do jego ulepszenia.


Na podstawie: UM Żyrardów