Konkursy ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Rzucić wyzwanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Żyrardów podejmuje działania! Chcesz wiedzieć, jak możesz pomóc? Czytaj dalej i dowiedz się, jak Twoja organizacja może wziąć udział w konkursach ofert.
  • Zaproszenie do udziału w konkursach ofert na projekty przeciwdziałające uzależnieniom.
  • Terminy zgłaszania projektów i wymogi formalne.
  • Adresy i źródła, gdzie można znaleźć więcej informacji.
  • Podstawa prawna inicjatyw.

W odpowiedzi na narastające wyzwania społeczne, Prezydent Miasta Żyrardowa postanowił wyjść naprzeciw problemom związanym z uzależnieniami i patologiami społecznymi. Właśnie ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, które mają na celu wsparcie projektów zmierzających do przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom w 2024 roku. Jest to szansa dla organizacji i instytucji, by skonfrontować się z problemami, które dotykają nasze społeczeństwo, i wspólnie pracować nad ich rozwiązaniem.

Zgłoszenia projektów należy dokonywać za pośrednictwem platformy Witkac.pl, co jest wygodnym i szybkim sposobem na przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Następnie, do 12 marca 2024 roku, wymagane jest dostarczenie podpisanych potwierdzeń złożenia oferty do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1. To niepowtarzalna okazja, by aktywnie włączyć się w kreowanie lepszego, wolnego od uzależnień i patologii społecznego środowiska.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów, w tym pełne treści ogłoszeń, można znaleźć na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, by móc skutecznie przygotować swoją ofertę.

Podstawą prawną dla ogłoszonych konkursów jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Ponadto, konkursy zostały przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, co gwarantuje przejrzystość i uczciwość procedury wyboru projektów. To ważny krok ku budowaniu odpornego społeczeństwa, gotowego stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

Jako mieszkańcy Żyrardowa, mamy szansę przyczynić się do tworzenia zdrowszego środowiska dla nas samych i przyszłych pokoleń. Zaangażowanie w projekty przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym może przynieść realną zmianę. Nie przegap tej możliwości!


Na podstawie: Urząd Miasta Żyrardów