Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zorganizowała dzień otwarty, adresowany m.in. do młodzieży licealnej o profilu mundurowym oraz innych osób poszukujących pracy. Wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć pracę policjantów, poznać sprzęt wykorzystywany w służbie oraz porozmawiać z mundurowymi o charakterze ich pracy.

W piątek (10.11) żyrardowscy policjanci zorganizowali „dzień otwarty”, podczas którego gościli m.in. uczniów klas mundurowych. Uczniowie zwiedzając naszą komendę „od środka” zapoznali się z codzienną pracą policjantów. Obejrzeli między innymi stanowisko dyżurnego jednostki, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz pokój okazań. Na placu jednostki młodzież obejrzała policyjne radiowozy oraz motocykle.

Swoje wyposażenie pokazał także technik kryminalistyki, który omówił czym zajmuje się w codziennej służbie oraz przedstawił słuchaczom rodzaje śladów zbieranych na miejscach zdarzeń kryminalnych oraz pokazał, jak zabezpiecza się poszczególne ślady na przygotowanej wcześniej imitacji miejsca zdarzenia. Uczniowie mieli także możliwość wykonania odwzorowań linii papilarnych.

O szczegółach dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji opowiedziała uczniom policjantka zajmująca się profilaktyką, która przekazała niezbędne informacje związane z aktualnie prowadzonym naborem do Policji oraz przedstawiła film obrazujący test sprawności fizycznej, z którym muszą zmierzyć się przyszli policjanci podczas procedury kwalifikacyjnej.

Na zakończenie spotkania, osoby chętne otrzymały przykładowy test wiedzy ogólnej, przygotowany przez żyrardowskich profilaktyków na podstawie bazy pytań umieszczonej na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi naszej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Dokumenty należy składać w Zespole Kadr i Szkolenia  Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4-6 lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru dowód osobisty.

 W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

autor: st. sierż. Patrycja Sochacka