Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Zjawisko, jakim jest wypalenie zawodowe, zatacza coraz szersze kręgi i dotyka coraz większej ilości osób na świecie. Tak zwany “Burnout” czyli zespół stresu psychologicznego rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempem, jak wirus, dotykając nawet ludzi, którzy uznawani są za psychicznie silnych. Dlatego wypalenie zawodowe jest chorobą, która może dotknąć dosłownie każdego. Gdy motywacja do pracy spada, zaczynasz zastanawiać się nad tym czy Twoja praca nadal ma sens, albo poziom stresu wzrasta, gdy tylko musisz pracować – to mogą być pierwsze objawy wypalenia zawodowego. W tym artykule napiszemy w jaki sposób można go skutecznie uniknąć. Zachęcamy do lektury.

Po czym poznać wypalenie zawodowe?

Pierwszym krokiem w poznaniu czy wypalenie zawodowe dotyczy Ciebie, jest uważna obserwacja siebie. Obserwuj zachowanie, myślenie i emocje, których doświadczasz podczas pracy lub w związku z nią. Najbardziej widocznym objawem dla “Burnout Syndrome” jest emocjonalne i psychiczne wyczerpanie spowodowane pracą. To później przekłada się na zmęczenie fizyczne. Może to doprowadzić do poczucia rozdrażnienia, co sprzyja mentalnemu odcinaniu się w pracy od wszystkiego, co robisz. Skutkiem takiego zachowania jest tzw. depersonalizacja, która działa jak znieczulenie na środowisko pracy. Zaczynasz traktować pracowników i współpracowników przedmiotowo, przejawy jakichkolwiek zachowań, takich jak oschłość, chciwość czy wrogość wobec klientów czy kolegów z pracy mogą wskazywać na chęć odcięcia się od otoczenia. Trzecim czynnikiem jest obniżone poczucie własnych dokonań, przez co deprecjonujemy nasze własne dokonania zawodowa, sposób pracy, wyniki, itp.

Ogólnie mówi się o wypaleniu jako długotrwałym procesie powstającym na skutek działania stresu zawodowego. Jednocześnie załamuje się zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach i warunkach. Powoli postępuje wyniszczenie psychiczne. Wypalenie zawodowe bardzo łatwo przechodzi w depresję.

Jakie czynniki sprzyjają wystąpieniu wypalenia zawodowego?

Uważa się, że do wystąpienia wypalenia zawodowego potrzebna najpierw wysoka motywacja i zaangażowania do pracy. Poniżej wymieniamy kilka czynników, które sprzyjają się rozwojowi “Burnout syndrome”:

 1. czynniki związane z pracą oraz jej środowiskiem, m.in.:
  1. zbyt duże obciążenie obowiązkami,
  2. niejasny cel pracy,
  3. konflikt wymagań z osobistymi wartościami,
  4. brak wsparcia ze strony przełożonych,
  5. brak możliwości kontroli i podejmowania decyzji odnośnie własnej roli zawodowej,
  6. brak poczucia wspólnoty w środowisku pracy,
  7. brak możliwości rozwoju zawodowego,
  8. niskie wynagrodzenie.
 2. czynniki indywidualne
  1. niski poziom asertywności,
  2. spychanie na dalszy plan osobistych wartości i potrzeb,
  3. wysokie i nierealistyczne oczekiwania wobec pracy,
  4. niska samoocena,
  5. wysoki poziom emocjonalności,
  6. złe nawyki,
  7. unikowy sposób reagowania w sytuacjach stresowych.

Jeśli któreś z powyższych czynników występują u Ciebie, koniecznie zainteresuj się poniższymi sposobami, które mogą pomóc w uniknięciu wypalenia zawodowego.

Jeśli interesują Cię artykuły na temat psychologi, zaburzeń psychicznych, to koniecznie zajrzyj na https://StrefaMysli.pl

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Pierwszym i najważniejszym krokiem powinno być zadbanie o strefę psychiczną, a mianowicie podejmowanie jak najwięcej czynności, które lubimy i których wykonywanie sprawia nam czystą przyjemność. Może to być aktywność fizyczna, rozwijanie zainteresowań, kontakty międzyludzkie, czytanie książek, magazynów czy jedzenie ulubionych potraw. Jeszcze lepszym rozwiązaniem (o ile jesteśmy do tego uprawnieni), gdy możemy ulubione czynności wykonywać w pracy.

Kolejnym sposobem będzie przyjmowanie postawy pozytywnej w sytuacjach trudnych, które pomoże w wyrabianiu wewnętrznego przekonania o własnej skuteczności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Może to się zacząć od odgrywania roli przed sobą, tzw. afirmacji, wmawianie sobie przed lustrem lub przed snem słów pozytywnie sformułowanych. Krótko mówiąc – stopniowo wytwarzanie pomocnych nawyków w naszym myśleniu.

Należy pamiętać, aby zawsze żyć w zgodzie ze sobą, z własnymi wartościami i dbać o stan ducha i duszy. Musimy być świadomi osobistych wartości i kierować się nimi w wyborach zawodowych. To pomaga się uchronić przed dewastującym efektem wypalenia. Pomocna może być tutaj również świadomość własnego celu życiowego.

Pamiętajmy również mieć na uwadzę, to w jaki sposób myślimy w określonych sytuacjach. Każda, nawet negatywna na pierwszy rzut oka sytuacja, ma w sobie pozytywy, które powinniśmy wyciągać i się z nich uczyć. Konieczny tutaj będzie realistyczny ogląd sytuacji i nieprzypisywanie problemom zawodowym adekwatnej rangi.

Ostatnim sposobem jest zapewnienie sobie wsparcia ze strony osób nam bliskich. Osoby te widzą nas bardziej życzliwie, znają naszą przydatność, doceniają nas, kochają i dobrze nam życzą.