Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie, odbyły się uroczyste obchody rocznicy powołania Policji Państwowej. Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania i skierowania wyrazów uznania do policjantek i policjantów, którzy codzienną, rzetelną służbą pracują na rzecz bezpieczeństwa, a także podziękowań za efektywną pracę wszystkim pracownikom cywilnym Policji, wspierającym nas w realizacji ustawowych zadań. W z uwagi na panującą pandemię w trosce o bezpieczeństwo w tegorocznych obchodach uczestniczyła mniejsza ilość osób.

Dziś o godzinie 13.00, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, odbyły się uroczyste obchody 101 rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podinspektora Dariusza Małeckiego - Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Żyrardów . Pan Komendant insp. Arkadiusz Zgieb  przywitał się z policjantami oraz pracownikami cywilnymi.
W trosce o bezpieczeństwo, z uwagi na pandemię w tegorocznych obchodach została ograniczona liczba osób. W uroczystości udział wzięli: Kierownictwo KPP na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Żyrardowie insp. Arkadiuszem Zgiebem, kadra kierownicza, a także w ograniczonym składzie policjanci i pracownicy cywilni żyrardowskiej jednostki.
W dalszej części uroczystej zbiórki wręczone zostały przez Komendanta Powiatowego Policji akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wśród awansowanych policjantów znaleźli się funkcjonariusze ze wszystkich wydziałów żyrardowskiej Komendy, a także z Komisariatu Policji w Mszczonowie oraz podległych posterunków policji.
W korpusie aspirantów awansowało 16 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów policji 25 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie szeregowych awansowało 20 policjantów. Po wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie wręczył kwiaty każdej z Pań z okazji 95 rocznicy powołania w strukturze Policji Państwowej jednolitej formacji kobiecej. W tym roku roku wśród awansowanych znalazło się 15 przedstawicielek płci pięknej. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, który przekazał wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji życzenia z okazji Święta Policji
Na koniec szef żyrardowskich policjantów oprócz gratulacji życzył także funkcjonariuszom spokoju i satysfakcji z wykonywanej służby, przekazał również podziękowania za codzienne wsparcie dla ich rodzin.
Uroczystą zbiórkę zakończył meldunek złożony Panu Komendantowi przez dowódcę uroczystości,a następnie przyszedł czas na słodki poczęstunek.

W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 61 funkcjonariuszy. Warto także wspomnieć, że oprócz wręczonych dzisiaj aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne z okazji Święta Policji przyznane zostały odznaczenia, które zostaną wręczone w najbliższym czasie na uroczystościach rangi wojewódzkiej:

Odznaczeniem za zasługi dla Policji, uhonorowany został insp. Arkadiusz zgieb - Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie, któremu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał złotą odznakę "Zasłużony Policjant'
 
Złotym medalem za długoletnią służbę uhonorowana została Pani Irena Stelmach - Inspektor Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KPP Żyrardów
 
Srebrnym medalem za długoletnią służbę uhonorowany został asp.sztab. Leszek Foks - Dyżurny Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji KPP Żyrardów

oraz w związku z obchodami 30- lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarząd Główny odznaczył medalami za działania na rzecz związków zawodowych nadkom. Krzysztofa Puszcza - Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie oraz emerytowanego funkcjonariusza Policji Czesława Tkacza.

sierż. Monika Helińska