Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 54 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 1.05.2020 operator monitoringu zaobserwował w rejonie wejścia do klatki schodowej przy ul. Legionów Polskich 74 grupę osób z której jedna z nich spożywała alkohol. Na miejsce został wysłany patrol S.M., który stwierdził, że mężczyzna spożywający alkohol zakłócał również spokój i porządek publiczny głośno krzycząc i używając wulgaryzmów. W związku z tym, że mężczyzna nie chciał dobrowolnie zastosować się do poleceń funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki, zostały w stosunku do niego zastosowane środki przymusu bezpośredniego i został doprowadzony do radiowozu. Ujętym okazał się Mateusz R., który został osadzony do wytrzeźwienia oraz został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

W dniu 1.05.2020 na ul. Gen. Władysława Sikorskiego ujęto Roberta K., który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa, puszczając go luzem i narażając przechodniów na niebezpieczeństwo pogryzienia. Na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny.

Również w dniu 1.05.2020 w związku z otrzymanym zgłoszeniem, że na ul. Ziołowej pomimo obowiązującego zakazu ruchu, poruszają się pojazdy, został wysłany patrol, w celu zweryfikowania zgłoszenia. Zgłoszenie potwierdziło się, strażnicy zauważyli jadący pojazd, który pomimo wydania polecenia do zatrzymania pojazdu nie zatrzymał się. Całość zdarzenia została nagrana na kamerę znajdującą się w dyspozycji funkcjonariuszy. W związku z popełnionym wykroczeniem będą prowadzone dalsze czynności, które w związku z zachowaniem kierującego zakończą się zapewne skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

Operatorzy monitoringu miejskiego zaobserwowali w ostatnim czasie zwiększoną aktywność bobrów w rejonie Parku Miejskiego. Jej wynikiem jest podgryzanie kolejnych drzew, które w perspektywie zaczną stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodzących osób. O powyższym powiadomiono Wydział Gospodarki Komunalnej U.M., w celu podjęcia dalszych działań.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną działania Straży Miejskiej ukierunkowane są na przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie przemieszczania się, gromadzenia, prowadzenia działalności gastronomicznej, czy też działalności handlowej. Funkcjonariusze S.M. przeprowadzają cykliczne kontrole punktów sprzedaży, dyscyplinując osoby odpowiedzialne do stosowania się do obowiązujących przepisów.

Podczas pełnionych służb dokonano 26 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 35 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 14 dotyczyło m.in.: bójki osób, zanieczyszczonych miejsc publicznych, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.