Nabór wniosków o Stypendia im. Filipa de Girarda do 26 kwietnia
Twórcy z naszego miasta mają niepowtarzalną okazję, by zostać dostrzeżonymi i docenionymi za swoje artystyczne dokonania. Prezydent naszego miasta ogłosił nabór wniosków o Stypendia im. Filipa de Girarda, dedykowane osobom wybitnie przyczyniającym się do rozwoju kultury lokalnej. To szansa nie tylko na uznanie, ale i wsparcie finansowe dla naszych lokalnych artystów.
  1. Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2024 roku.
  2. Stypendia przyznawane są za wyjątkowe osiągnięcia w twórczości artystycznej i promocji kultury.
  3. Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie naszego miasta.
  4. Szczegóły naboru i wymagania dotyczące wniosków zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

W naszym miasteczku talent i pasja nie są rzadkością, a Stypendia im. Filipa de Girarda stanowią wyjątkową okazję, by te wartości zostały właściwie docenione i nagrodzone. Inicjatywa ta, prowadzona już od wielu lat, nie tylko motywuje lokalnych twórców do dalszego rozwoju, ale także podkreśla znaczenie kultury dla naszej wspólnoty.

Kandydaci do stypendium muszą wykazać się nie tylko talentem, ale również zaangażowaniem w promocję i rozwój kultury na terenie naszego miasta. To właśnie te osoby, dzięki swojej pracy i pasji, przyczyniają się do budowania unikalnej tożsamości naszego miejsca na kulturalnej mapie kraju.

Informacje o sposobie składania wniosków i kryteriach oceny można znaleźć w oficjalnych dokumentach, które zostały opublikowane przez Urząd Miasta. Są to Zarządzenie Prezydenta Miasta oraz uchwała Rady Miasta dotycząca szczegółów przyznawania stypendiów. Oba dokumenty dostarczają kompleksowych informacji niezbędnych do przygotowania wniosku.

Zachęcamy wszystkich twórców, którzy spełniają kryteria uczestnictwa, do zgłaszania swoich kandydatur. To nie tylko szansa na uzyskanie wsparcia finansowego, ale również okazja do zaprezentowania swojej twórczości szerszej publiczności i zaznaczenia swojej obecności w kulturalnym życiu miasta.


Na podst. Urząd Miasta Żyrardowa