Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 15 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 17.03.2020 wspólnie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzono kontrolę pod kątem utrzymania czystości i porządku na nieruchomości przy ul. Jaktorowskiej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobligowano administratora do podjęcia działań porządkowych.

W dniu 18.03.2020 na ul. Józefa Mireckiego podjęto interwencję w związku ze zgłoszeniem o kocie potrzebującym pomocy. Skierowany na miejsce patrol potwierdził obecność kota, którego stan wskazywał na to, że doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Wezwano na miejsce lekarza weterynarii, w celu udzielenia pomocy zwierzęciu. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa powiadomiono Prokuraturę.

W dniu 18.03.2020 na ul. Bohaterów Warszawy prowadzono czynności w stosunku do właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa, w wyniku czego doszło do pogryzienia drugiego psa. Za popełnione wykroczenie na właściciela, został nałożony mandat karny.

W dniu 19.03.2020 na ul. Środkową patrol S.M., wzywał załogę Pogotowia Ratunkowego do kobiety potrzebującej pomocy medycznej. Kobieta została zabrana, celem hospitalizacji.

W dniu 20.03.2020 na ul. Izy Zielińskiej, patrol S.M., wzywał załogę Pogotowia Ratunkowego do mężczyzny potrzebującego pomocy medycznej. Mężczyzna został zabrany, celem hospitalizacji.

W dniu 21.03.2020 na ul. Władysława Reymonta ujęto Tadeusza P.. który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. osadzono do wytrzeźwienia. W związku z popełnionym wykroczeniem zostały zastosowane sankcje w postaci mandatu karnego.

W dniach 16, 17,18 i 22.03.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w tym również ciężarowych, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: Ottona Wittenberga, Waleriana Łukasińskiego, Ludwika Waryńskiego, Stefana Okrzei, stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowania profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 37 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 11 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych, przepełnionych koszy ulicznych, ogłoszeniach w miejscach do tego nieprzeznaczonych, przekręconych znaków drogowych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, uszkodzonej wiaty przystankowej, itp.