Codzienne policyjne kontrole osób objętych kwarantanną mają na celu nie tylko potwierdzić obecność osób we wskazanym miejscu, ale i upewnić się, czy niczego im nie potrzeba. Sposób prowadzenia rozmowy przez funkcjonariuszy oraz okazywane przez nich zainteresowanie kontrolowanymi zostały pozytywnie odebrane przez mieszkańców, o czym mogli przeczytać żyrardowscy policjanci w przesłanym im podziękowaniu.

Każdego dnia policyjne patrole wspierają działania służb sanitarnych kontrolując, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się we wskazanym miejscu. Choć nawiązywany kontakt ze względów bezpieczeństwa nie jest bezpośredni – to  nie stoi na przeszkodzie temu, by w krótkiej rozmowie telefonicznej spowodować uśmiech na twarzach kontrolowanych. Policjanci pytają swoich rozmówców o ich samopoczucie, upewniają się, że niczego im nie potrzeba, starają się podtrzymywać ich na duchu w tym trudnym czasie.

Cieszy fakt, że codzienna służba jest ciepło odbierana przez mieszkańców, czego dowodem jest ostatnie podziękowanie skierowane do żyrardowskich policjantów. W przesłanym piśmie osoba objęta kwarantanną domową nie tylko wyraża zadowolenie ze sposobu kontaktu z funkcjonariuszami, ale dziękuję również za wyrozumiałość i zainteresowanie jego osobą.

Oto tekst, krótkiego ale bardzo budującego podziękowania:

„Dzień dobry,

Chciałem bardzo podziękować za okazaną troskę z Państwa strony. Z racji pobytu za granicą ostatnie 14 dni podlegałem obowiązkowej kwarantannie, podczas kwarantanny codziennie miałem wizytę Policji. Za każdym razem Panowie wykazywali się dużą chęcią pomocy. Za co chciałem bardzo podziękować. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Państwa”

 

sierż. Monika Helińska