Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w wiacie komunikacji publicznej, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, dwóch mężczyzn spożywa alkohol. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie. Za naruszenie przepisów prawa, Leszek S. i Mirosław Z., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 15.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Kapitana Stanisława Pałaca, osoby niestosują się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Funkcjonariusze SM potwierdzając zgłoszenie, na Jerzego B. i Stefana W., nałożyli grzywny w postepowaniu mandatowym.

W dniu 17.05.2019 operator monitoringu zauważył osobę, siedzącą na ławce skweru Rukki, przy ul. Bolesława Limanowskiego, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie Paweł B., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 18.05.2019 funkcjonariusze patrolu rowerowego, podjęli interwencję własną, przy ul. Legionów Polskich wobec Gabriela M. i Doriana Sz., którzy spożywali alkohol w miejscy publicznym. Za powyższe wykroczenie ww. zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym.

W dniu 19.05.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, dwie osoby siedzące na ławce, gdzie jedna z nich spożywała alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec Adama G., funkcjonariusze SM zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 13.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul.1 Maja, pojazdy marki Toyota oraz marki Ford, które zaparkowały w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Kacper Sz., został ukarany mandatem karnym, na drugi pojazd wystawiono wezwanie.

W dniu 13.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Zbigniewa T., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 14.05.2019 operator monitoringu zauważył na terenie Eko Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego, grupę młodzieży chodzącą po stole w wiacie altany. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec młodzieży, której zachowanie miało charakter naganny, zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń oraz zobligowano ich do uprzątnięcia miejsca, przez nich zanieczyszczonego.

. W dniu 14.05.2019 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Okrzei z ulicą Gabriela Narutowicza, zaparkował pojazdy marki Toyota. Wysłany na miejsce patrol SM, nałożył mandat karny na Sylwestra J.

W dniu 14.05.2019 strażnicy miejscy w rejonie skrzyżowania ulicy Stefana Okrzei z ulicą Gabriela Narutowicza, ujęli mężczyznę, którego podejrzane zachowanie wzbudziło ich zainteresowanie. Jak się później okazało, interwencja była uzasadniona, gdyż Kamil K., dokonał kradzieży kosmetyków z pobliskiej drogerii. Artykuły skradzione zabezpieczono i na ww. nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym. Następnie przekazano osobę do KPP, w celu podjęcia dalszych czynności przewidzianych prawem.

W dniu 15.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Mazda, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującej Haliny O., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 15.05.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Ludwika Waryńskiego, gdzie została przeprowadzona kontrola, w związku ze zgłoszeniem. Przeprowadzone czynności nie wykazały nieprawidłowości.


W dniu 16.05.2019 około godz. 15.14., na ul. 1 Maja doszło do wypadku drogowego. Kierujący pojazdem osobowym marki Volvo typu SUV, potrącił uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych. W wypadku ucierpiały dwie osoby, kobieta z dzieckiem. Operatorzy monitoringu cały czas obserwowali rejon zdarzenia. Na miejsce został bezzwłocznie skierowany patrol SM., który w pierwszej kolejności zabezpieczył miejsce wypadku, w celu wyeliminowania dalszego zagrożenia dla uczestników wypadku oraz przystąpił do udzielenia pomocy pieszym uczestnikom zdarzenia. Wypadek wyglądał groźnie, a powiadomione przez straż miejską służby ratunkowe nie przybywały na miejsce zdarzenia. W tym celu podjęto decyzję o wezwaniu na miejsce dodatkowego patrolu SM., tym razem rowerowego w celu, wsparcia działań patrolu zmotoryzowanego. Przede wszystkim zintensyfikowano działania w zakresie udzielenia pomocy poszkodowanym osobom. Strażnik z uprawnieniami ratownika medycznego oraz przypadkowy ratownik medyczny zabezpieczyli szyję chłopca, przy użyciu kołnierza, a następnie funkcjonariusz SM okrył dziecko i kobietę kocem termicznym, aby zapobiec wyziębieniu ciała. Strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce zdarzenia kierując zmotoryzowanych uczestników ruchu pojazdami. Po pewnym czasie na miejsce dotarła policja oraz załoga PSP, która przejęła dalsze czynności. Następnie po pewnym czasie, niemal jednocześnie na miejscu zdarzenia przybyły również dwie załogi ratowników medycznych oraz helikopter. Po wstępnej analizie medycznej osoby zostały przetransportowane do placówek medycznych. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia trwało do godz. 17.05. Po zakończonej akcji strażnicy miejscy wrócili do dalszych czynności.
W dniu 16.05.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. Jana Kilińskiego, w stosunku do mężczyzny, który dopuścił się zaśmiecenia miejsca publicznego. W związku popełnionym wykroczeniem porządkowym Adam K., został ukarany mandatem karnym.
W dniu 18.05.2019 w związku z obchodami dnia patrona Szkoły Podstawowej Nr 3, imienia Stanisława Staszica, pod nazwą „Stasinki”, funkcjonariusze SM, spotkali się z uczniami tej szkoły. W ramach świątecznego spotkania strażnicy miejscy, przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów oraz rebusów dla dzieci, w każdym wieku. Dzieci chętnie włączały się do zabawy, za którą otrzymywały drobne upominki. Strażnicy miejscy zawsze chętnie uczestniczą w tego typu uroczystościach i oczekują na kolejne zaproszenia dzieci. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

W dniu 18.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie z prośbą o wsparcie dla załogi PSP, która prowadzi akcję gaszenia pustostanu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce do czasu ugaszenia pożaru, czuwając nad bezpieczeństwem społeczności lokalnej.

W dniu 18.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ulicy 1 Maja przy ulicy Ludwika Waryńskiego na trawniku leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził bezdomnego mężczyznę, leżącego na trawniku pod drzewem. W celu udzielenia pomocy osobie bezdomnej, funkcjonariusze SM dowieźli mężczyznę do placówki medycznej. Decyzją lekarza, osoba została pozostawiona w szpitalu celem hospitalizacji.

W dniu 18.05.2019 operator monitoringu zauważył, że na pl. Jana Pawła II, w fontannie miejskiej brodzą dzieci a ponadto osobę, która wrzuca psy do wody. Niezwłoczne na miejsce wysłano strażników miejskich, którzy pouczyli kobietę w zw. z nieprzestrzeganiem regulaminu oraz przepisów porządkowych. Jednocześnie zobligowano dzieci do wyjścia z wody.
W dniu 19.05.2019 strażnicy miejscy interweniowali przy ul. Jana Dekerta, gdzie po zgłoszeniu przez jednego z mieszkańca, pod maską pojazdu osobowego znaleźli siedzącego na silniku węża. Na miejsce wezwano osobę, która zajmuje się odławianiem tego typu stworzeń. Jak się okazało, gad nie był jadowity i należał do gatunku zbożowych. Wąż został dowieziony do placówki weterynaryjnej.
Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 54 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 19 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonego banera reklamowego; bójki osób; nagannego zachowania młodzieży na terenie Eko Parku; ubytku w nawierzchni jezdni; dużego rozlewiska wody na jezdni; uszkodzonego znaku drogowego; osoby z psami wchodzących do fontanny; parasolu ogrodowego leżącego na jezdni; umieszczania ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym; uszkodzonego znaku drogowego.