Żyrardów na Międzynarodowym Kongresie Kultura Miasta Regeneracyjnego w Łodzi

Żyrardów został wyróżniony na Międzynarodowym Kongresie „Kultura Miasta Regeneracyjnego” w Łodzi, jako przykład miasta, które skutecznie wykorzystuje swoje dziedzictwo kulturowe do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

  1. Prezentacja Żyrardowa jako modelowego przykładu regeneracji miejskiej.
  2. Rola kultury w przekształcaniu miast poprzemysłowych.
  3. Panel dyskusyjny o dziedzictwie kulturowym z udziałem Marii Badeńskiej – Stapp.
  4. Pozytywny odbiór prezentacji Żyrardowa na kongresie.

W dniach 14-15 maja w Łodzi odbył się Międzynarodowy Kongres „Kultura Miasta Regeneracyjnego”, podczas którego zaprezentowano Żyrardów jako przykład miasta, które umiejętnie wykorzystuje dziedzictwo kulturowe do swojego rozwoju. Wydarzenie to poświęcone było roli kultury w odnawianiu miast, zwłaszcza tych o przemysłowej przeszłości.

Na kongresie obecni byli wybitni eksperci z Polski i zagranicy, którzy dyskutowali o tym, jak kultura może wpływać na rozwój miast, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i promując przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Rozmowy dotyczyły m.in. wpływu kultury na wartości społeczne oraz sposobów, w jakie kultura może przekształcać miasta.

Jednym z kluczowych punktów kongresu był panel dyskusyjny „Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta”, zorganizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W panelu przedstawiono przykłady miast, takich jak Łódź, Szczecin i Żyrardów, które wykorzystują swoje dziedzictwo industrialne do zmian społecznych i infrastrukturalnych.

Żyrardów reprezentowała Maria Badeńska – Stapp z Biura ds. UNESCO Urzędu Miasta, która przedstawiła prezentację zatytułowaną „Żyrardów: Wykorzystanie dziedzictwa poprzemysłowego dla rozwoju miasta”. Jej wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród uczestników kongresu.

Wielu uczestników kongresu wskazywało Żyrardów jako przykład miasta, które skutecznie wykorzystuje swoje dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza związane z przemysłem włókienniczym, do poprawy jakości życia mieszkańców. Przykład Żyrardowa był często przywoływany również w innych panelach kongresu, co świadczy o jego znaczeniu na arenie międzynarodowej.

Źródło: www.regeneracjamiast.pl

Fot. Centrum Kultury w Żyrardowie


Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa