Kończymy pierwszy etap rozbudowy ul. Witosa i startujemy z kolejnym
Wkrótce zakończymy pierwszy etap rozbudowy ul. W. Witosa, a zarazem ruszamy z kolejnym. Inwestycje te mają na celu poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. Zakończenie pierwszego etapu prac na ul. W. Witosa.
  2. Przetarg na wykonawcę drugiego etapu budowy.
  3. Rozbudowa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa.
  4. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dobiega końca pierwszy etap prac przy rozbudowie ul. W. Witosa, który obejmuje odcinek od ul. M. Ogińskiego do ul. Marcowej. W ramach tych prac wzmocniono nawierzchnię oraz ulepszono pobocza na odcinku prowadzącym do granic z Międzyborowem. Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg i zwiększenie bezpieczeństwa.

– Krajobraz żyrardowskich dróg stale się poprawia – mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Choć mam świadomość, że wciąż jest jeszcze wiele dróg do zrobienia, to cieszę się, że sukcesywnie udaje nam się poprawiać jakość życia mieszkańców Żyrardowa.

Pierwszy etap budowy ulicy, realizowany przez firmę ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, obejmował szeroki zakres prac. Oprócz nowej jezdni z nawierzchni bitumicznej, wykonano zjazdy do posesji, nowe oświetlenie oraz chodnik po jednej stronie jezdni. Po drugiej stronie zabezpieczono teren pod przyszłą budowę ścieżki rowerowej. Dodatkowo, dwa skrzyżowania – z ul. K. Szymanowskiego i ul. I. Przybysz – zostaną wyniesione, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa i spowolnienie ruchu.

Wzdłuż nowo wybudowanego odcinka pojawiły się również nasadzenia zieleni, w tym róże, berberysy oraz młode lipy, które wypełniły przestrzeń między chodnikiem a jezdnią. Do końca czerwca planowane jest zakończenie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz wyniesieniem skrzyżowania z ul. Ireny Przybysz. Całkowity koszt inwestycji wynosi 10 762 500,00 zł.

Równocześnie, w Urzędzie Miasta trwa przetarg na wykonawcę drugiego etapu budowy ul. W. Witosa, obejmującego odcinek od ul. Marcowej do ul. Północnej. Nowy odcinek będzie obejmował wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, poboczy, zjazdów, założenie zieleńców oraz budowę kanału technologicznego. Przebudowane zostanie także istniejące oświetlenie uliczne, a dodatkowo wykonane będą dwa wyniesione skrzyżowania – w ul. Dolnej i ul. Chłodnej.

Drugi etap rozbudowy ulicy będzie realizowany z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co pozwoli na kontynuację modernizacji infrastruktury drogowej w naszym mieście.


Na podstawie: Urząd Miasta Żyrardów