Co powinien wiedzieć ministrant – kto jest patronem ministrantów i nie tylko

Posługa jako ministrant wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy. Właśnie dlatego każdy chłopiec, który chciałby zostać ministrantem, musi wcześniej ją zdobyć, aby prowadzić posługę zgodnie z obowiązującymi zasadami, ale również zgłębiać swoją wiarę oraz dawać świadectwo innym. Zobacz najważniejsze informacje, które powinien znać ministrant!

Jakie są zadania ministranta?

Ministranci zajmują się przede wszystkim posługą podczas Mszy świętej, ale również uczestniczą oni w innych wydarzeniach, jakie odbywają się w kościele oraz poza nim. Przykładowo zajmują się oni niesieniem krzyża podczas procesji czy też towarzyszą księdzu podczas odwiedzin wiernych w domach.

Wobec tego każdy ministrant musi przede wszystkim znać swoje zadania oraz wiedzieć, jak prawidłowo je wypełniać.

Zadania te związane są z podstawowymi funkcjami ministranckimi, dlatego też każdy ministrant może mieć inną rolę. Do funkcji ministrantów zaliczane są między innymi:

 • ministrant ołtarza
 • choralista
 • ministrant światła
 • ministrant krzyża
 • ministrant księgi
 • ministrant kadzidła
 • ministrant słowa Bożego
 • ceremoniarz
 • psałterzysta

Podczas nauki w kościele każdy ministrant dowiaduje się zatem, jakie są jego zadania i jak powinien on wykonywać je prawidłowo.

Jaki jest patron ministrantów?

Kolejną ważną wiedzą dla każdego ministranta jest to, kim jest patron ministrantów, czyli osoba święta, która odpowiada za opiekę nad ministrantami oraz do której mogą oni zwrócić się wtedy, gdy potrzebują wsparcia.

Obecnie w Kościele Katolickim wyróżnia się kilku patronów ministrantów, dlatego też nie jest to wyłącznie jedna osoba. Patronami ministrantów są:

 • św. Stanisław Kostka SJ
 • św. Alojzy Gonzaga SJ
 • św. Dominik Savio
 • św. Jan Berchmans SJ
 • św. Tarsycjusz

Każdy dobry ministrant powinien zatem znać powyższych świętych oraz powinien również dowiedzieć się więcej na temat ich życia, posługi Bogu, aby dzięki temu również zgłębiać swoją wiarę.

Jaki jest herb ministrantów?

Nie każdy o tym wie, ale istnieje również herb ministrantów. Herb ten ma na celu reprezentowanie ministrantów oraz tego, co jest dla nich ważne. Można zobaczyć na nim księgę Pisma świętego, dzban, który stoi na księdze, a także widoczne kłosy zboża oraz winogrona.

Nierzadko zamiast określenia herbu można również spotkać się z określeniem jak logo ministrantów. Odnosi się ono jednak do tej samej symboliki. Powinien zatem rozpoznawać ją każdy kandydat oraz każdy ministrant.