W 2022r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu a Miastem Żyrardów oraz Miastem i Gminą Wiskitki zostało zawarte porozumienie dotyczące wspólnego zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. W listopadzie 2022roku zakupiono i wyposażono dwa nieoznakowane policyjne radiowozy.

Oficjalne przekazanie pojazdów dla Policji odbyło się 16 stycznia 2023r. Warto zaznaczyć, że samochody te zostały zakupione ze środków wspólnych Urzędów Miast i Policji. Urząd Miasta w Żyrardowie oraz Miasto i Gmina Wiskitki przeznaczyły na ten cel po 60 000zł. Pojazdy będą służyć funkcjonariuszom zarówno z Żyrardowa jak i Wiskitek. Za pomoc w ich zakupie policjanci składają serdeczne podziękowania.