• W Żyrardowie przy ul. Salezjańskiej 7 na terenie salezjańskiego obiektu rekreacyjno– sportowego odbył się Festyn Rodzinny z okazji Święta Radości w którym udział wzięła żyrardowska Policja.