Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych. Od 1 września na drogach powiatu żyrardowskiego ruszyły policyjne działania pod kryptonimem ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. W rejonie szkół widoczne będą wzmożone patrole policyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.

Początek roku szkolnego wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonie placówek oświatowych. W związku z tym, w pierwszych dniach nauki policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie w ramach działań ,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” będą zwracać szczególną uwagę na zasady prawidłowego poruszania się najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących pojazdami, którzy w rejonie placówek oświatowych powinni zachować szczególną ostrożność.

 

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych ma obowiązek:

 • zachować szczególną ostrożność,
 • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego,
 • ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszym przypominamy, aby:

 • przechodzili w miejscach dozwolonych po upewnieniu się, że nie wtargną wprost przed jadący pojazd,
 • korzystali z chodnika, a w przypadku jego braku z pobocza,
 • poruszali się lewą stroną drogi,
 • nie wychodzili na drogę zza przeszkód, innych pojazdów,
 • zachowali szczególną ostrożność wchodząc na przejście dla pieszych, jezdnię lub torowisko,
 • upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść,
 • nie korzystali z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego wchodząc lub przechodząc przez przejście dla pieszych, jezdnię lub torowisko,
 • nosili elementy odblaskowe poruszając się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

 

 

st.sierż.Patrycja Sochacka