Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 26 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 28.02.2019 operator monitoringu zauważył na pl. Jana Pawła II, dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Philippa W. oraz Damiana R., którzy dopuścili się ww. wykroczenia. Na sprawców nałożono mandaty karne. (foto nr 1)

Również w dniu 28.02.2020, na ul . Moniuszki ujęto Jakuba K., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

Ponadto:

W dniu 25.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w związku z trzymaniem gołębi oraz zakłócaniem spokoju i ciszy nocnej w budynku przy ul. 1 Maja.

W dniach 26 oraz 29. 02.2020 operatorzy monitoringu zaobserwowali zdarzenia drogowe w rejonie skrzyżowań ulic Józefa Mireckiego/ 1 Maja oraz Jaktorowskiej/Adama Mickiewicza. Kierujący pojazdami, nie zachowali należytej ostrożności w wyniku czego doszło do kolizji. Obydwa zdarzenia miały miejsce w porze nocnej. (foto nr 8 i 9)

W dniu 27.02.2020 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 28.02.2020 na ul. Bolesława Limanowskiego zabezpieczano działania firmy realizującej przycinkę gałęzi, drzewa znajdującego się w pasie drogowym.

W dniu 28.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w związku z niewłaściwym stanem porządkowym w rejonie budynku przy ul. Kilińskiego.

W dniu 1.03.2020 na ul. Izy Zielińskiej wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu i potrzebującej pomocy medycznej. Ww. po udzieleniu pomocy dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę domownikom.

W dniu 1.03.2020 na ul. 1 Maja zatrzymano Konrada Ć., kierującego rowerem po zmroku, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Na sprawce wykroczenia nałożony został mandat karny.

W dniu 1.03.2020 zabezpieczano spokój i porządek oraz trasę biegu „Wilczym Tropem”, który odbywał się na ulicach miasta. W zabezpieczeniu w sumie wzięło udział 6 funkcjonariuszy. Bieg odbył się bez zakłóceń.

W dniu 24.02.2020 na ul. Stanisława Wyspiańskiego udzielono pomocy kierującemu pojazdem osobowym, przy uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia Booster.

W dniach 24, 25, 26.02 oraz 01.03..2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie ulic. Gabriela Narutowicza, Bogusława Limanowskiego, Ottona Wittenberg oraz P.O.W., stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 8 dotyczyło m.in.: przepełnione kosze uliczne; uszkodzonych znaków drogowych; zasłabnięcia osoby, itp.