Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 04.02.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na dworcu PKP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mężczyzna nie stosował się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ustalił sprawcę powyższego wykroczenia. Z uwagi na odmowę przyjęcia mandatu przez sprawcę wykroczenia i w celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem, wobec sprawcy podjęto dalsze czynności zmierzające do ukarania.

Ponadto:

W dniu 03.02.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z opuszczonego budynku mieszkalnego przy ul. Miodowej, wydobywa się dym. Z uwagi realne na zagrożenie wiążące się z niebezpieczeństwem podpalenia pustostanu, strażnicy miejscy niezwłocznie ruszyli w ww. rejon. Na miejscu ujawnili mężczyznę, który wypalając kable, dopuścił się termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów. W związku z powyższym Grzegorz M., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym. Kilka godzin później dyżurny SM otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące zadymienia. Funkcjonariusze SM w związku ze zgłoszeniem, udali się na ul. Warszawską, gdzie potwierdzili duszący dym z komina jednego z budynków mieszkalnych. W związku z powyższym strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę przy piecu, która potwierdziła nieprawidłowości. Władysław Z., spalał w piecu lakierowane drewno, czym dopuścił się do termicznego przekształcania śmieci poza spalarnią, został ukarany mandatem karnym.

W dniu 03 i 07.02.2020 na ul. Spółdzielczej oraz al. Partyzantów, udzielono pomocy kierującym, przy uruchomieniu pojazdów, przy użyciu urządzenia Booster.

W dniu 05.02.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Tadeusza Moniuszki leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który oddychał, jednak nie można z nim było nawiązać kontaktu. Z uwagi na okoliczności na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy poinformowali funkcjonariuszy SM, o tym, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji. Z uwagi na brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, strażnicy miejscy przewieźli Andrzeja B., do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia sprawca wykroczenia został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku.

W dniu 06.02.2020 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM oraz pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Bankowej, gdzie została przeprowadzona kontrola, z uwagi na zgłoszenie, dotyczące uciążliwości w przetrzymywaniu dużej ilości kotów, w jednym z lokali. Przeprowadzone czynności nie potwierdziły przebywania kotów w lokalu i żadnych nieprawidłowości.

W dniu 08.02.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Gen Władysława Sikorskiego, zaparkował pojazd marki Ford, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W związku z powyższym pojazd osobowy odholowano na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Godzinę później do siedziby straży miejskiej stawił się właściciel pojazdu, który posiadał uprawnienia do parkowania w ww., jednak przez roztargnienie zapomniał o wyłożeniu karty w widocznym miejscu. W związku z powyższym Leszek P., został obciążony kosztami związanymi z odholowaniem pojazdu.

W dniu 08.02.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kamiennej doszło do umyślnego uszkodzenia pnia dużego starego dębu, poprzez podcięcie piłą dookoła pnia drzewostanu. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Przekazano informację do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, o podjęcie pilnych działań, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 63 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 47 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 14 dotyczyło: przepełnionych koszy ulicznych; mężczyzny pod wpływem alkoholu siedzącego przy ulicy; mężczyzny piszącego po szybie witryny sklepu; mężczyzny śpiącego na ławce