Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 57 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniu 20.01.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z jednego lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja wydobywa się gęsty dym. Wysłany na miejsce partol potwierdził zadymienie, które rozprzestrzenia się na całą kamienicę. Jak się okazało, rozpalony piec przewrócił się, co spowodowało rozszczelnienie ciągu oddymiającego. Wezwano załogę PSP, która po dotarciu na miejsce wyniosła piec na zewnątrz i ugasiła go. Właściciela lokalu legitymowano oraz polecono przewietrzyć wszystkie lokale użytkowe. Powiadomiono administratora nieruchomości o zaistniałym zdarzeniu, który przejął dalsze czynności w sprawie.

W dniu 23.01.2020 odholowano z ul. Hulki Laskowskiego, pojazd osobowy marki Mitsubishi na parking strzeżony, który blokował wjazd/ wyjazd do posesji prywatnej. Właściciel pojazdu Konrad S., za brak rozwagi został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszy odholowania pojazdu.

W dniu 23.01.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Marii Nietrzebki w rowie leży ranna sarna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. O zdarzeniu poinformowano lekarza weterynarii. Funkcjonariusze SM wyciągnęli ranną i wyziębioną sarnę z rowu, a następnie okryli ją kocem termicznym, ratunkowym do czasu przyjazdu pomocy weterynaryjnej, strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce zdarzenia.

W dniu 23.01.2020 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Teklin. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 24.01.2020 funkcjonariusze SM pełniący służbę patrolową, podjęli czynności sprawdzające w stosunku do kierowcy, który zaparkował pojazd marki Opel, przy ul. Józefa Mireckiego, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że właściciel pojazdu Bartłomiej S., nie posiada uprawnień do parkowania w ww. miejscu, ale również nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. W zaistniałych okolicznościach, na miejsce wezwano patrol KPP, w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem. Mieszkaniec Wiskitek, za popełnione wykroczenia odpowie zgodnie z przepisami prawa.

W dniu 26.01.2020 w godzinach nocnych dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, że przed pawilonem handlowym, przy ul. Jana Skrowaczewskiego od długiego czasu jest uwiązany pies, i nigdzie nie widać w pobliżu właściciela czworonoga, a sklep jest już zamknięty. Z uwagi na okoliczności i późne godziny nocne powiadomiono osobę, która odławia zwierzęta pozostawione bez nadzoru, a następnie umieszcza zwierzaki w schronisku, przy ul. Czystej. Tego samego dnia przed południem, do schroniska zgłosiła się nieodpowiedzialna właścicielka czworonoga po jego odbiór. W związku z popełnionym wykroczeniem Anita K., została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 26.01.2020 Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego ktoś spala gumy w piecu. Wysłany na miejsce patrol SM przeprowadził kontrolę przy piecu. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości.

W minionym tygodniu dyżurny SM otrzymał trzy zgłoszenia, dotyczące udzielenia pomocy w rozruchu pojazdów. Funkcjonariusze SM w powyższych przypadkach, niezwłocznie reagowali na potrzeby społeczności lokalnej, przy uruchomieniu ww. pojazdów. Wszystkim zgłaszającym potrzebę, udało się pomóc.
Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 30 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 13 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; umieszczania ogłoszenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym; zgiętego słupka odgradzającego jezdnię od chodnika; uszkodzonego banera reklamowego; uszkodzonego słupka z nazwą ulicy.