Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 52 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 27.01.2020 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. w związku z podejrzeniem niszczenia drzewa znajdującego się przy ul. 1 Maja.

W dniu 27.01.2020 na ul. Władysława Reymonta ujęto Mikołaja S., który spowodował kolizję w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja/Józefa Mireckiego, a następnie nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia, chcąc uniknąć konsekwencji swego czynu. Sprawca został ujęty dzięki determinacji osoby poszkodowanej oraz interwencji strażników. Kierujący tym samym nie uniknie kary i poniesie zasłużoną karę.
W dniu 27.01.2020 na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, kierujący pojazdem marki Opel nie zachował należytej ostrożności i wjechał w murek okalający klomb. W wyniku najechania doszło do uszkodzenia murku. W sprawie są prowadzone dalsze czynności mające na celu pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności.

W dniu 28.01.2020 operator monitoringu miejskiego zauważył na skrzyżowaniu ulic kolizję dwóch pojazdów. Kierujący pojazdem poruszający się ul. Gabriela Narutowicza nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu, poruszającemu się pojazdem po ul. Józefa Mireckiego, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. (foto nr 10)
W dniu 28.01.2020 na ul. Piaskowej oraz ul. Henryka Sienkiewicza udzielono pomocy kierującym pojazdami marki Toyota oraz KIA, przy uruchomieniu pojazdów przy użyciu urządzenia Booster

W dniu 30.01.2020 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniach 27, 30, 31.01. oraz 1.02.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne tak typowe dla wielu kierujących, wykroczenia, jak parkowanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie ulic. P.O.W., Gabriela Narutowicza, Otto Wittenberga, Stefana Okrzei oraz Bolesława Limanowskiego, stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 16 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 72 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 54 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania w miejscu publicznym, a 15 dotyczyło m.in.: uszkodzone urządzenie przeznaczone do użytku publicznego; ogłoszenie w miejscu do tego nieprzeznaczonym; przewrócony pachołek ostrzegawczy; uszkodzenie sygnalizatora świetlnego przez pojazd typu TIR; przewrócona ozdoba świąteczna; niesprawna lampa oświetlenia ulicznego; przekręcone tablice pod znakiem; przepełnione kosze uliczne oraz worki z liśćmi w pasie drogowym; osoby usuwające znak drogowy. itp.