Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 31 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 21.05.2019 operator monitoringu zauważył osoby siedzące na ławce, na skwerze zieleni, przy Al. Partyzantów, z których dwie spożywały alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie Bogdan K. i Marek K., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 21.05.2019 operator monitoringu zauważył na pl. Jana Pawła II, osobę siedzącą na ławce przy fontannie, która spożywała piwo bezpośrednio z puszki. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Wojciecha W. Wobec mieszkańca Puszczy Mariańskiej, który nie zastosował się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 20.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od Komornika Sądowego, który prosi o pomoc, w trakcie prowadzenia czynności, przy ul. Ludwika Waryńskiego. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy kobiecie, w przewiezieniu jej do Ośrodka Opieki w Oryszewie.

W dniu 21.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki Renault, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Grzegorza B., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 23.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Mazda, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Agnieszka Sz., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 25.05.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, pojazd dostawczy marki Mercedes, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Na kierującego Artura T., nałożono mandat karny.

W dniu 24.05.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul.11 Listopada, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa w związku ze zgłoszeniem.

W dniu 24.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stanisława Moniuszki doszło do pokąsania psa przez innego psa. Właściciel poszkodowanego zwierzaka informuje, że pies, który zaatakował, biega bez nadzoru i atakuje inne czworonogi. Wysłany na miejsce patrol SM podjął czynności zmierzające do ustalenia właściciela agresywnego stworzenia. W trakcie prowadzonych czynności ustalono właściciela owczarka niemieckiego. Przeprowadzono kontrolę szczepień psa, które nie wykazały nieprawidłowości. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa Zbigniew F., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.
Podczas pełnionych służb dokonano 19 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 45 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyły zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 17 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczenia miejsca publicznego; niesprawnego oświetlenia ulicznego, w Parku Dittricha oraz braku podświetlenia fontanny; braku oznakowań przystanków komunikacji publicznej; uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego; uszkodzonych znaków drogowych; ubytku w nawierzchni jezdni.