Co na chwasty w soi?

Soja jest rośliną jarą, czyli będą w niej występowały chwasty charakterystyczne dla tych form upraw — dominować będzie komosa biała. Soja ma bardzo powolny wzrost początkowy oznacza to, że słabo konkuruje z chwastami, które przy braku skutecznej ochrony szybką ją przerastają i znacznie obniżają poziom plonowania. Biorąc pod uwagę, że odchwaszczanie jest często jedynym zabiegiem wykonywanym środkami ochrony roślin, tym bardziej trzeba się do niego "przyłożyć".

Jakie chwasty występują w soi?

Spośród chwastów jednoliściennych jednorocznych najbardziej uciążliwa jest chwastnica jednostronna, a z wieloletnich może być to perz właściwy. Jednak jego obecność wynika z zaniedbań w agrotechnice roślin przedplonowych i jest raczej problemem całego zmianowania. Nie mniej chwasty jednoliścienne w uprawie soi można zwalczyć bardzo łatwo stosując jeden z zarejestrowanych graminicydów w tej uprawie. W przypadku występowania perzu właściwego należy zastosować wyższą z zalecanych dawek w etykiecie środka.

Do zwalczania chwastnicy jednostronnej można również wykorzystać jedną z substancji czynnych o działaniu doglebowym np. s- metolachlor. Należy przypomnieć, że można go stosować w 2024 roku do 23 lipca.

Spektrum chwastów dwuliściennych występujących w uprawie soi jest dużo szersze. Na wstępie warto wskazać gatunki ciepłolubne takie jak komosa biała, szarłat szorstki, psiankę czarną, czy stanowiącą lokalnie duży problem żółtlicę drobnokwiatową. Oprócz wymienionych gatunków na plantacji występują rdesty, przytulia czepna, chwasty rumianowate.

Kiedy stosować herbicydy w soi

Z racji tego, że soja ma bardzo wolny wzrost początkowy, a chwasty mogą "szybko uciekać" to w jej uprawie zalecane są zabiegi chwastobójcze przed jej wschodami. Pozwoli to uprawie na niezakłócone wschody oraz rozwój bez konieczności konkurencji z chwastami.

W zabiegach przedschodowych można wykorzystać gotowe produkty lub zastosować program ochrony, do którego przygotowania pomocne mogą być poniższe substancje czynne:

  • prosulfokarb
  • chlomazon
  • metobromuron
  • metrybuzyna
  • flufenacet
  • imazamoks
  • bentazon

W uprawie soi można aplikować tylko herbicydy, które są w niej zarejestrowane. Jednak przebieg pogody bezpośrednio po siewie może uniemożliwić aplikację przed wschodami rośliny uprawnej, wówczas należy zabieg ten wykonać możliwie szybko

Powschodowe zwalczanie chwastów

Corum 502,4 SL, który jest dostępny na stronie: https://osadkowski.pl/produkt/corum-5024-sl-2x5l-dash-hc-5l--s-79642 umożliwia skuteczną eliminację chwastów po wschodach soi już od fazy drugiego liścia. To z kolei pozwala na jego aplikację w dostępnym oknie pogodowym.