UM Żyrardów przyznał Stypendia im. Filipa de Girarda
W tegorocznej edycji Stypendiów im. Filipa de Girarda, siedmiu wyjątkowych mieszkańców zostało docenionych za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i kultury. Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, zatwierdził rekomendacje Komisji Stypendialnej, przyznając stypendia osobom, które w szczególny sposób promują nasze miasto.
  1. Przyznanie stypendiów siedmiu osobom.
  2. Wysokie osiągnięcia w dziedzinie sztuki i kultury.
  3. Komisja Stypendialna oceniła 18 kandydatów.
  4. Stypendia przyznane na podstawie uchwały z 2016 roku.

Stypendia im. Filipa de Girarda są wyrazem uznania dla mieszkańców, którzy poprzez swoją działalność artystyczną i sukcesy przyczyniają się do promocji miasta. Tegoroczna edycja przyciągnęła 18 kandydatów, z których Komisja Stypendialna wybrała siedem osób spełniających wszystkie formalne kryteria.

Komisja Stypendialna, odpowiedzialna za ocenę kandydatów, składała się z przedstawicieli różnych instytucji kulturalnych miasta. W jej skład weszli: Anna Wasek (przewodnicząca, Wydział Kultury i Promocji Miasta), Łukasz Kasperczyk (wiceprzewodniczący, Dyrektor Centrum Kultury), Jerzy Naziębło (Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej), Jacek Czubak (Pełnomocnik Prezydenta ds. Muzeum Lniarstwa) oraz Sławomir Nalej (muzyk, aranżator, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury).

Przyznanie stypendiów odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 roku. To właśnie ta uchwała określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, które mają na celu wspieranie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami.

Środki przeznaczone na te stypendia zostały podzielone zgodnie z decyzją prezydenta miasta, który po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej wydał stosowne zarządzenie. Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji planów!


Źródło: UM Żyrardów