Finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z Żyrardowa uhonorowane przez władze
Dwukrotny sukces młodych literatów z naszego miasta! W Żyrardowie podczas ostatniego spotkania z Zastępcą Prezydenta, Adamem Lemieszem, dwie zdolne uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, Lena Kwietniewska i Marcelina Gadomska, zostały uhonorowane za osiągnięcie finału LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
  1. Lena Kwietniewska i Marcelina Gadomska, uczennice Liceum im. S. Żeromskiego, zostały finalistkami prestiżowej olimpiady.
  2. Prezydent miasta, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, wręczył laureatkom dyplomy oraz pamiątkowe nagrody.
  3. Tematyka prac konkursowych obejmowała ekologię romantyczną i nazewnictwo kosmosu.
  4. Osiągnięcia na olimpiadzie zapewniły dziewczętom stuprocentowe wyniki na maturze z języka polskiego oraz ułatwioną rekrutację na studia.

Wyróżnienie na tak prestiżowym konkursie, jakim jest Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, to nie tylko ogromny honor, ale również potwierdzenie umiejętności i ciężkiej pracy młodych osób. Marcelina i Lena, przygotowywane przez swoje nauczycielki, panią profesor Kingę Salaj oraz Martę Czarnocką, zaprezentowały wyjątkowe umiejętności analityczne i kreatywne, które zasłużenie zostały docenione na szczeblu ogólnopolskim.

Warto podkreślić, że konkurs składał się z kilku etapów, w tym pisemnych rozprawek i ustnych egzaminów, które odbyły się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ostateczny wynik to efekt długotrwałej i systematycznej pracy zarówno uczennic, jak i ich mentorów.

Prezydent Chrzanowski, w liście gratulacyjnym skierowanym także do nauczycielek i dyrektorki szkoły, pani Beaty Stawickiej, wyraził swoje uznanie i podziękowania za wkład w rozwój młodych talentów literackich. To właśnie dzięki takim inicjatywom edukacyjnym młodzież ma szansę rozwijać swoje pasje i aspiracje, co z pewnością przyczynia się do ich osobistego jak i akademickiego sukcesu.

Zarówno Lena, jak i Marcelina, przez swoje osiągnięcia, otworzyły przed sobą drzwi do dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego, co jest najlepszym dowodem na to, że warto podążać za swoimi marzeniami i wytrwale dążyć do celu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Na podst. Urząd Miasta Żyrardów