UM Żyrardów: Będzie podwyżka dodatków funkcyjnych dla nauczycieli
Inwestycja w edukację czy podwyższenie standardów? Żyrardowscy pedagodzy z większymi dodatkami do pensji!
  • Rozporządzenie Rady Miasta Żyrardowa zwiększa dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej szkół.
  • Podwyżki dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych funkcji pedagogicznych.
  • Zmiany wynagrodzeń wprowadzone w porozumieniu z organizacjami zawodowymi.
  • Wzrost wynagrodzenia ma stanowić docenienie odpowiedzialności i zaangażowania nauczycieli.

Mieszkańcy Żyrardowa, zacznijmy od finansów w oświacie – ostatnie decyzje lokalnych władz przynoszą konkretny wzrost dochodów dla tych, którzy zajmują kluczowe pozycje w edukacyjnej hierarchii naszego miasta. Mowa o decyzji Rady Miasta Żyrardowa, która uchwaliła podwyżki dodatków funkcyjnych dla nauczycieli pełniących funkcje dyrektorskie i wicedyrektorskie w żyrardowskich placówkach oświatowych.

Podwyższenie dodatków uwzględnia różnorodne role, jakie pełnią nauczyciele w systemie edukacji. Dyrektorzy szkół mogą oczekiwać podwyżki do kwoty od 2000 zł do 2500 zł, natomiast wicedyrektorzy, w zależności od liczby zajmowanych stanowisk, otrzymają od 1200 zł do 1500 zł lub od 900 zł do 1200 zł. Dyrektorzy przedszkoli zyskają podwyżkę do przedziału 1200 zł – 1500 zł, a wicedyrektorzy do 700 zł – 1000 zł. Dodatki dla osób zarządzających Miejskim Ogrodem Jordanowskim zostaną ustalone na poziomie od 900 zł do 1200 zł, podczas gdy za inne funkcje, takie jak wychowawstwo klasowe czy opieka nad oddziałem przedszkolnym, nauczyciele otrzymają 450 zł, a za rolę mentora lub opiekuna stażu – 250 zł.

Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, podkreśla, że kluczowym celem zmian jest nie tylko podniesienie poziomu motywacji, ale również docenienie odpowiedzialności, jaką nauczyciele ponoszą na co dzień. "Dokładamy starań, by sukcesywnie poprawiać warunki pracy w naszych placówkach oświatowych i zasady wynagradzania nauczycieli. Aktualnie podwyższamy dodatki funkcyjne, bo piastowanie dodatkowych funkcji, jak wychowawstwo czy zarządzanie placówką, wymaga wyjątkowego zaangażowania, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności. Dążymy do tego, aby wszyscy nauczyciele zatrudnieni w miejskich placówkach oświatowych mieli poczucie, że są godnie wynagradzani za swą prace" – mówi prezydent.

Zaaprobowane zmiany są wynikiem porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych, w tym Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładową Komisją Nr 1016 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. To zapewne dobry prognostyk dla przyszłości oświaty w Żyrardowie, gdzie adekwatne wynagrodzenie ma iść w parze z wysoką jakością nauczania i odpowiedzialnością edukacyjną.


Opierając się na: UM Żyrardów