• Jak co roku, Policja współpracuje z Mazowieckim Kuratorium Oświaty i Polskim Związkiem Motorowym w organizacji ogólnopolskich turniejów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.