Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

Nielegalna rozbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji, to z pewnością pomysł na zarobienie niemałych pieniędzy. Jednym z zadań Straży Miejskiej staje się walka z nielegalną rozbiórka wraków, w sferze gospodarki odpadami, która działa w oparciu o ustawę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Często podstawą podjęcia działań są zgłoszenia mieszkańców. I tak w dniu 24.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja na terenie nieruchomości prywatnej, dochodzi do rozbiórki pojazdów osobowych. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Ujawniono demontaż pojazdów widniejących w ewidencji CEPIK. Recykling pojazdów może się odbywać w stacjach demontażu pojazdów na podstawie stosownych pozwoleń. Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości było podjęcie działania zmierzającego do wyjaśnienia nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Przypomnijmy, że ustawodawca przewidział, w tym przypadku karę pieniężną od 15 000 do 500 000 zł. W związku ze skalą procederu, podjęliśmy współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, w celu ukrócenia ww. nielegalnej działalności.