Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 07.05.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, osobę spożywającą alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Tomasza A., który dopuścił się ww. wykroczenia. Na sprawcę nałożono mandat karny.

Ponadto:

W dniu 04.05.20202 na ul. 1 Maja ujęto Małgorzatę B., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego zakłócała spokój i porządek publiczny. Ww. została osadzona do wytrzeźwienia, a następnego dnia ukarana mandatem karnym.

W dniu 07.05.2020 z ul. Dębowej oraz ul. Słonecznej strażnicy odholowali na parking strzeżony pojazdy marki Renault, Subaru oraz Volkswagen, których stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Właściciele pozostawili pojazdy, które parkując na ulicy sukcesywnie ulegały degradacji i budziły niezadowolenie mieszkańców okolicznych budynków.

W dniu 08.05.2020 z ul. Wspólnej oraz z ul. Radziejowskiej strażnicy odholowali na parking strzeżony pojazdy marki Citroen oraz Mercedes , których stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Właściciele pozostawili pojazdy, które parkując na ulicy sukcesywnie ulegały degradacji i budziły niezadowolenie mieszkańców okolicznych budynków. Dzięki podjętym działaniom odzyskano kolejne miejsca parkingowe.

W dniu 09.05.2020 na ul. Fryderyka Chopina ujęto Jadwigę P., która znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócała spokój i porządek publiczny. Na awanturującą się mieszkankę został nałożony mandat karny.

W dniach 4, 5, 7, 9, 10.05.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: Ottona Wittenberga, P.O.W., Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei, Bolesława Limanowskiego stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną działania Straży Miejskiej ukierunkowane są na przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie przemieszczania się, gromadzenia, prowadzenia działalności gastronomicznej, czy też działalności handlowej. Funkcjonariusze S.M. przeprowadzają cykliczne kontrole punktów sprzedaży, dyscyplinując osoby odpowiedzialne do stosowania się do obowiązujących przepisów.

Podczas pełnionych służb dokonano 9 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 4 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.