W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 24 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 16.09.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Stefana Okrzei, wobec Józefa M., który nie zastosował się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto ww. dopuścił się zaśmiecenia miejsca publicznego. Wobec powyższych wykroczeń mężczyzna został ukarany mandatami karnymi.

W dniu 16.09.2019 operator monitoringu zauważył przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, siedzącą na ławce grupę osób, z której jedna spożywała alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawcę wykroczenia. W związku z powyższym Monika G., została ukarana mandatem karnym, wobec drugiej osoby zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 16.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja, w toalecie zamknął się mężczyzna i nie chce otworzyć drzwi. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził osobę. Z uwagi na to, że zachowanie osoby było co najmniej dziwne, istniał podejrzenie użycia środków psychotropowych, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przeprowadzeniu wstępnych badań nie stwierdzili zagrożenia życia i zdrowia u młodego mężczyzny. Mieszkaniec Puszczy Mariańskiej Konrad W., który wyczerpał znamiona nieobyczajnego wybryku, został ukarany mandatem karnym.

W dniu 19.09.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Seniora, przy ul. Ks. Michała Konarskiego, mężczyznę który nie stosował się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM wobec Wiesława G., zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 21.06.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W związku z powyższym wykroczeniem obywatel Ukrainy Vadym B., został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 17.09.2019 funkcjonariusze SM udzielili pomocy wzywając załogę ratowników medycznych do osoby, z rozbitą głową, która znajdowała przed wejściem do budynku PKP, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, będącą w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na to, iż rana głowy silnie krwawiła, mężczyzna został przewieziony do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 17.09.2019 strażnicy miejscy zabezpieczali wycinkę drzew, w rejonie ulic Wincentego Witosa oraz Michała Kleofasa Ogińskiego. Podczas trwania prac funkcjonariusze SM wstrzymywali czasowo ruch pojazdów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W dniu 18.09.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Bolesława Limanowskiego, w związku ze zgłoszeniem. W powyższej sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 18.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że kierujący poruszający się pojazdem ciężarowym typu- TIR ulicą Michała Ossowskiego zaczepił drzewo i na skutek swojej nieuwagi wyrwał je całkowicie z ziemi. Wysłano na miejsce niezwłocznie patrol SM, który ujął Arkadiusza R. Za niszczenie zieleni kierujący został ukarany mandatem karnym.

W dniu 19.09.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności kontrolne w związku ze zgłoszeniem, spalania nieczystości przy ul. Mazowieckiej. Zgłoszenie się potwierdziło. Maciej L., nie zastosował się do ustawy o odpadach. Za spalanie śmieci w ognisku ww. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 20.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Marii Nietrzebki w okolicy pawilonu handlowego, mężczyzna spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Sławomira Sz., wobec którego zastosował karę mandatu za popełnione wykroczenie w miejscu publicznym.

W związku z doskonaleniem swoich umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, strażnicy miejscy regularnie spotykają się na strzelnicy. I tak w dniu 17.09.2019, odbyło się kolejne szkolenie. Funkcjonariusze SM podczas takich szkleń zdobywają coraz większe doświadczenie, które w razie potrzeby, bez wątpienia będzie pomocne w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 32 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 12 dotyczyło m.in.: przekręconych i przechylonych tarcz znaków drogowych; przepełnionych koszy ulicznych; niesprawnego oświetlenia ulicznego; oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych.