Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W ww. przedziale czasowym Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 107 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych oraz podejmowała działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 17.04.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Stefana Okrzei osobę, która spożywa alkohol w miejscu publicznym. Patrol SM, ujął na miejscu mieszkańca Zabrza. Za niestosowanie się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Andrzej L., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 18.04.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Janiny Kacperskiej, gdzie za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym nałożyli trzy grzywny w postępowaniu mandatowym. Sprawcami wykroczenia okazali się Wiktor P., Mateusz K. i Kamil M.
W tym samym dniu, strażnicy miejscy ukarali dwie kobiety, które niestosowały się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec Marty L. i Natalii M., funkcjonariusze SM, zastosowali grzywny w postępowaniu mandatowym. Godzinę później, przy pl. Jana Pawła II, odnotowano kolejne wykroczenie z art. 43’ust 1 uwtpa. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Jakub K., również został ukarany mandatem karnym

W dniu 19.04.2019 operator monitoringu zauważył w okolicy boiska do koszykówki, na Eko-Parku przy ul. Marii Nietrzebki grupę osób, która spożywa alkohol bezpośrednio z butelki. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, Sylwia M., Maciej A. i Sebastian M., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 22.04.2019 operator monitoringu zauważył dwie osoby, siedzące na ławce w Parku Miejskim, od strony ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie jedna z nich spożywała alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujął obywatela Gruzji. W związku z popełnionym wykroczeniem, na Gorbiego B., funkcjonariusze SM nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym.
W dniu 22.04.2019 operator monitoringu zauważył trzy osoby, które przemieszczając się z ulicą 1 Maja do placu Jana Pawła II i spożywają alkohol. Obserwując dalej operator dostrzegł, że jeden z mężczyzn próbuje zdjąć flagę UE, a następnie po nieudanej próbie chuligańskiego zachowania, idąca grupa osób podąża w kierunku ul. Ludwika Waryńskiego. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy ujęli osoby. Wobec Oliwii A. i Karola R., którzy nie stosowali się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 23.04.2019 strażnicy miejscy podjęli interwencję przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wobec Marcina M., mieszkańca Starego Bostowa, który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Za powyższe wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.

W tym samym dniu, strażnicy miejscy ukarali dwie kobiety, które niestosowały się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec Marty L. i Natalii M., funkcjonariusze SM, zastosowali grzywny w postępowaniu mandatowym. Godzinę później, przy pl. Jana Pawła II, odnotowano kolejne wykroczenie z art. 43’ust 1 uwtpa. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Jakub K., również został ukarany mandatem karnym.

W dniu 03.05.2019 W trakcie czynności zmierzających do zabezpieczania ładu i porządku w rejonie koncertu przy ul. Stefana Żeromskiego ujęto Krystiana W., który nie stosował się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ww. został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 16.04.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul. Andrzeja Struga, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa, w związku ze zgłoszeniem.

W dniu 16.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Towarowej w pobliżu przejścia podziemnego, leży mężczyzna po spożyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził siedzącego, nietrzeźwego mężczyznę z rowerem. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Wstępne badania nie wykazały bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Mężczyzna został dowieziony do miejsca zamieszkania.

W dniu 18.04.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Teklin. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 22.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Opolskie w rejonie „Starego Basenu”, na ziemi leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, z którym kontakt był utrudniony z powodu jego bełkotliwej mowy. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przeprowadzeniu wstępnej oceny zdrowia, przewieźli ww. do placówki medycznej w celu hospitalizacji. Jan M., który wyczerpał znamiona nieobyczajnego wybryku został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym. Kilka godzin później, dyżurny SM otrzymał kolejne zgłoszenie, że w tym samym miejscu, grupa osób rozpaliła ognisko. Wysłano Patrol SM, w celu podjęcia niezwłocznej interwencji. W ww. rejonie potwierdzono trzech mężczyzn, którzy przyznali się do rozniecenia ognia. Funkcjonariusze SM wobec osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń oraz zobligowali mężczyzn do ugaszenia ognia, co uczynili.

W dniu 22.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Henryka Sienkiewicza, doszło do pogryzienia i podrapania osoby przez kota. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze SM ustalili właścicielkę kota. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia Alicja K., została ukarana mandatem karnym. Jednocześnie ww. została zobligowana do podania kota obserwacji weterynaryjnej.

W dniu 22.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na parkingu przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca leży porzucony rowerek dziecięcy, który wcześniej był prowadzony przez dwóch młodzieńców. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Rower został zabezpieczony i przewieziony do siedziby Straży Miejskiej. Jednocześnie dokonano sprawdzenia, czy nie wpłynęło zgłoszenie o utraceniu mienia prywatnego.

W dniu 24.04.2019 funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Osoby, które prowadzą handel muszą respektować zapis ustawy prawo o miarach. Strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Nieprzestrzeganie ww. przepisu prawa, może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych. W wyniku przeprowadzonej kontroli, na mieszkańca Białej Rawskiej Tadeusza B., nałożono mandat karny. Kontrole legalizacji wag w punktach handlowych i usługowych będą kontynuowane.

W dniu 25.04.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ul. Ludwika Waryńskiego, dochodzi do zaśmiecania miejsca publicznego. Wysłany na miejsce patrol stwierdził porzucone elementy pojazdów osobowych oraz kilka wraków pojazdów. W trakcie czynności został ustalony właściciel nieporządku., Wobec powyższego wykroczenia Bartosz K., został ukarany mandatem karnym oraz zobligowany do uporządkowania miejsca publicznego.

W dniu 26.04.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Karola Dittricha, gdzie została przeprowadzona kontrola, dotycząca wypuszczania psa bez nadzoru. W trakcie prowadzonych czynności potwierdzono wykroczenie. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu pas Marek S., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 27.04.2019 operator monitoringu zauważył trzy osoby, przy ul. Legionów Polskich których zachowanie odbiegało od powszechnie przyjętych i stosowanych. Wysłany na miejsce patrol SM zobligował grupę mężczyzn do zachowania zgodnego z prawem.

W dniu 28.04.2019 strażnicy miejscy podjęli interwencję przy ul. Leszno, gdzie przy użyciu siatki do odławiania zwierząt złapano kota, który był agresywny i atakował osoby postronne. W związku z zaistniałym incydentem, zwierzak został przewieziony do schroniska przy ul. Czystej, gdzie umieszczony został w klatce celem obserwacji.

W dniu 28.04.2019 Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w pojemniku na śmieci przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca wyrzucono dokumenty. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie. Zabezpieczono znalezione dokumenty, które zawierały dane osobowe oraz wykonano dokumentację zdjęciową znaleziska. Podjęto dalsze czynności przewidziane prawem.

W dniu 29.014.2019 dyżury SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie Eko-Parku na jednym z urządzeń zabawowych, została rozlana substancja żrąca, która odbarwiła odzież dziecka, które korzystało z urządzenia typu „Pająk”. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz powiadomił administratora placu zabaw, w celu neutralizacji ww. środka, a następnie przystąpił do zabezpieczenia miejsca przed dostępem zwolenników zabaw na świeżym powietrzu. Funkcjonariusze SM zabezpieczali urządzenie do czasu przybycia na miejsce administratora, który przejął dalsze czynności w celu przywrócenia urządzenie do poprzedniego użytkowania.

W dniu 30.04.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej w czynnościach przy ul. Fryderyka Chopina, gdzie została przeprowadzona kontrola, dotycząca dobrostanu psa.

W dniu 30.04.2019 około godz. 17.30 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w rejonie ulic Parkingowej i Chabrowej, na zieleńcu w okolicy rowu melioracyjnego leży podejrzany pakunek, z którego wystaje sznurek przypominający lont. Z przekazu, można było wywnioskować, że osoba zgłaszająca była bardzo przejęta i zaniepokojona zaistniałą sytuacją. Zgłoszenie zostało potraktowane jako priorytetowe i w ww. rejon niezwłocznie został wysłany patrol. Funkcjonariusze SM dotarli na miejsce jako pierwsi i potwierdzili pakunek w kształcie tuby, z którego wystawał tak zwany lont. Strażnicy miejscy niezwłocznie powiadomili, wszystkie niezbędne służby jednocześnie przystąpili do zabezpieczenia terenu dokładnie go wygradzając, w celu zapobieżenia dostępu osób postronnych. Po przybyciu pozostałych służb nadal kontynuowano zabezpieczenie rejonu zagrożenia, do czasu przybycia pirotechników i unieszkodliwienia podejrzanego pakunku. Na szczęście nie było konieczności przeprowadzenia działań ewakuacyjnych mieszkańców. Działania zostały zakończone około godz. 22.00.

W dniu 02.05.2019 na ul. Ks. Ottona Wittenberga wezwano załogę ratowników medycznych do kobiety, która zasłabła na ulicy. Zachodziła obawa, że kobieta mogła być potrącona przez pojazd osobowy. Po przybyciu na miejsce pogotowia ratunkowego i wstępnych badaniach podjęto decyzję o przewiezieniu kobiety do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 02.05.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Wiejskiej doszło do ujęcia obywatelskiego młodego człowieka, który dopuścił się dewastacji mienia prywatnego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził popękane, betonowe ogrodzenie, które uszkodziła osoba nieletnia poprzez silne kopnięcia w ogrodzenie. Funkcjonariusze SM przejęli chłopca, którego przekazali do KPP, gdzie dalsze czynności będą prowadzone przez Zespół ds. Nieletnich.
W dniu 05.05.2019 podczas zabezpieczenie ładu i porządku koncertu w Parku Seniora przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego ujęto mężczyznę, który swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek publiczny, będąc po użyciu alkoholu. Wobec Damiana C., funkcjonariusze SM zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Podczas pełnionych służb dokonano 88 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 100 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 43 dotyczyły zdarzeń drogowych, 22 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 35 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; umieszczania ogłoszeń w strefie płatnej bez zgody administratora; ubytków w nawierzchni jezdni i chodników; awarii oświetlenia ulicznego; uszkodzonych i zerwanych banerów reklamowych; mężczyzny śpiącego na ławce; dzieci wchodzących na konstrukcję wiaty usytuowanej na terenie Eko-Parku; sprzeczki między osobami; zapadliny przy studzience kanalizacyjnej; pomazaniu altany na terenie Eko-Parku.