Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 18.03.2019 w rejonie dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego ujęto Marzenę Z. oraz Krystiana W., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

W dniu 21.03.2019 operator monitoringu zauważył na pl. Jana Pawła II, dwóch mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Roberta B. oraz Bogdana P., którzy dopuścili się ww. wykroczenia. Na sprawców nałożono mandaty karne.

W dniu 23.03.2019 operator monitoringu zauważył w rejonie Parku Miejskiego przy ul. Karola Dittricha , dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Nadiię B. oraz Yevheniego K., którzy dopuścili się ww. wykroczenia. Na sprawców nałożono mandaty karne.

W dniu 23.03.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Tadeusza Kościuszki , dwie osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Jacka B. oraz Daniela S., którzy dopuścili się ww. wykroczenia. Na sprawców nałożono mandaty karne.

W dniu 23.03.2019 na ul. P.O.W. ujęto Piotra M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywnę w postaci mandatu karnego.

W dniu 23.03.2019 operator monitoringu zauważył na pl. Jana Pawła II, trzy kobiety spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Natalię Sz., Klaudię N. oraz Paulinę Sz., które dopuściły się ww. wykroczenia. Na sprawczynie nałożono mandaty karne.

W dniu 24.03.2019 operator monitoringu zauważył na ul. 1 Maja mężczyznę spożywającego alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął Roberta W., który dopuścił się ww. wykroczenia. Na sprawcę nałożono mandat karny.

W dniu 24.03.2019 na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego ujęto Katarzynę C., Szymona K. oraz Roberta R.., którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym. Na ww. nałożono grzywny w postaci mandatów karnych.

Ponadto:

W dniu 18.03.2019 na ul. Jasnej ujęto trzech uczniów, którzy podczas przerwy lekcyjnej przebywali poza szkołą. Dodatkowo jeden z nieletnich palił papierosa. Ujętych przekazano Dyrektorowi szkoły, oraz powiadomiono Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

W dniu 20.03.2019 na ul. Skrowaczewskiego udzielono asysty administratorowi ŻSM, przy wykonywaniu czynności służbowych.

W dniu 21.03.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Teklin. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.
W dniu 21.03.2019 na ul. Adama Mickiewicza przeprowadzono kontrolę przy piecu, mającą na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy używają materiałów palnych dopuszczonych przez prawo do spalania. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 23.03.2019 na ul. Leszno ujęto Wiesława F., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. Następnego dnia na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny.

W dniu 23.03.2019 na ul. Mielczarskiego wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego, do osoby potrzebującej pomocy medycznej. Mężczyzna został zabrany w celu hospitalizacji.

W dniu 22.03.2019 z parkingu zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kościuszki, odholowano na parking samochód marki Mazda, który został zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Sprawca został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w tym 7 osób nieletnich w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 100 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 36 dotyczyło zdarzeń drogowych, 13 spożywania w miejscu publicznym, a 51 dotyczyło m.in.: * przepełnione kosze uliczne i zanieczyszczone miejsca publiczne; uszkodzony znak drogowy; słabo widoczne oznakowanie poziome przejść dla pieszych; pozostawione kosze z supermarketów; jazda rowerem po Parku Seniora: niesprawne oświetlenie uliczne; mężczyzna mający problem z przemieszczaniem się; osoba leżąca na ławce, itp.