Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:


W dniu 27.03.2019 na terenie EKO – PARKU operator monitoringu zauważył dwie kobiety spożywające alkohol w miejscu publicznym. Interweniujący funkcjonariusze SM, wobec Anny L., oraz Pauliny B., zastosowali kary grzywien w postaci mandatów karnych.

W dniu 30.03.2019 na ul. Żeromskiego 9, patrol SM ujął Rafała W., spożywającego alkohol w miejscu publicznym, interwencje zakończono mandatem karnym.

W dniu 31.03.2019 na ul. Kościuszki 35 ujęto Adama G., oraz Damiana D., spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem. Obydwaj mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi w/z z popełnionym wykroczeniem.

Ponadto:
W dniu 28.03.2019 operator monitoringu miejskiego na ul. Waryńskiego zauważył n/n mężczyznę umieszczającego ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Interweniujący na miejscu patrol SM ujął Sylwestra B., na którego nałożył grzywnę w postaci mandatu karnego w/z z popełnionym wykroczeniem.

W tym samym dniu, w/z ze zgłoszeniem jednego z mieszkańców, na ul. F. de Girarda 12 ukarano mandatem karnym Kamilę P., prowadzącą handel poza miejscem wyznaczonym.

W dniu 28.03.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 28.03.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd osobowy marki Skoda, którego kierujący nie zachował wymaganej odległości od przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe, kierujący został ukarany mandatem karnym.

W dniu 29.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące konieczności udzielenia pomocy w rozruchu pojazdu, przy ul. Wysockiego. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy w uruchomieniu pojazdu marki Toyota, ku zadowoleniu kierującego.

W dniu 29.03.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd dostawczy marki Iveco, którego kierujący naruszył warunki parkowania na chodniku. Za popełnione wykroczenie drogowe, kierujący został ukarany mandatem karnym.

W dniu 31.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące konieczności udzielenia pomocy w rozruchu pojazdu, przy ul. Legionów Polskich 71. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy w rozruchu auta.

Podczas pełnionych służb dokonano 31 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 49 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 36 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 8 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych i zanieczyszczonych miejsc publicznych; wyciekającego szamba na chodnik; mężczyzny umieszczającego ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; niebezpiecznych zabaw młodzieży na placu budowy.