We wtorek 12.03.2019 na sali treningowej obiektu sportowego Aqua w Żyrardowie, strażnicy miejscy z referatu patrolowo- interwencyjnego doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się paralizatorem elektrycznym typu Taser. Czasem o powodzeniu interwencji decydują sekundy, wtedy funkcjonariusze SM muszą pewne czynności wykonywać automatycznie bez zbędnej zwłoki. W takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem okazuje się paralizator. Strażnicy Miejscy z wydziału prewencji regularnie doskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się ww. środkiem przymusu bezpośredniego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez strażników- instruktorów posiadających niezbędne przeszkolenie i kwalifikacje. W trakcie szkoleń mundurowi zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się urządzeniem typu Taser X2. Dzięki takim szkoleniom, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne, funkcjonariusze SM będą mogli zastosować paralizator wobec agresywnych sprawców. Rozwiązania takie wpłyną pozytywnie na skuteczność działań strażników miejskich, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo uczestnikom interwencji