W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 71 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych, Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 11.03.2019 ujęto osobę, którą dopuściła się wykroczenia w miejscu publicznym, przy ul. Stefana Żeromskiego. Operator monitoringu zauważył w ww. miejscu sierdzącego mężczyznę w wiacie przystankowej, komunikacji publicznej, który spożywał alkohol. Funkcjonariusze SM, podjęli interwencję i wobec Piotra A., zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:
W dniu 11.03.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Józefa Mireckiego, pojazd dostawczy marki Volkswagen, który naruszył warunki parkowania. Kierujący Krzysztof W., zaparkował pojazd w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 11.03.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Waleriana Łukasińskiego pojazd marki Ford, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Małgorzata L., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 12.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące udzielenia pomocy w rozruchu pojazdu, przy ul. 1 Maja. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy w uruchomieniu pojazdu marki Chevrolet, ku zadowoleniu kierującego.

W dniu 12.03.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Józefa Mireckiego, pojazd marki Mazda, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Małgorzata A., została ukarana mandatem karnym.

We wtorek 12.03.2019 na sali treningowej obiektu sportowego Aqua w Żyrardowie, strażnicy miejscy z referatu patrolowo- interwencyjnego doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się paralizatorem elektrycznym typu Taser. Czasem o powodzeniu interwencji decydują sekundy, wtedy funkcjonariusze SM muszą pewne czynności wykonywać automatycznie bez zbędnej zwłoki. W takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem okazuje się paralizator. Strażnicy Miejscy z wydziału prewencji regularnie doskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się ww. środkiem przymusu bezpośredniego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez strażników- instruktorów posiadających niezbędne przeszkolenie i kwalifikacje. W trakcie szkoleń mundurowi zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się urządzeniem typu Taser X2. Dzięki takim szkoleniom, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne, funkcjonariusze SM będą mogli zastosować paralizator wobec agresywnych sprawców. Rozwiązania takie wpłyną pozytywnie na skuteczność działań strażników miejskich, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo uczestnikom interwencji.

W dniu 14.03.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 15.03.2019 operator monitoringu zauważył, że w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Mireckiego z ulica Michała Ossowskiego, na chodniku siedzi mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził mężczyznę po użyciu alkoholu, który swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek publiczny. Wobec powyższego wykroczenia Krzysztof D., mieszkaniec Walerian, został ukarany mandatem karnym.

W dniu 15.03.2019 na kolejnym spotkaniu kursu samoobrony przeprowadzili wykład z podstaw prawnych samoobrony co można, a czego nie należy robić, aby uniknąć problemów prawnych. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze SM. W zajęciach czynnie uczestniczyły mieszkanki, które zadawały mnóstwo pytań dotyczących ww. aspektów. Wszystkie uczestniczki uzyskały profesjonalne odpowiedzi na zadawane pytania. Wszelkie wątpliwości, czy broniąc się kursantki działają zgodnie z prawem, zostały wyjaśnione.

W związku z obowiązującymi przepisami, każdy kto prowadzi działalność handlową, gdzie stosuje, bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe takie jak, wagi i odważniki musi pamiętać, że urządzenia te muszą posiadać ważną legalizację. I tak w dniu 16.03.2019 funkcjonariusze SM kontynuowali kontrolę legalizacji wag na Targowisku Miejskim. W wyniku przeprowadzonej kontroli, nie odnotowano nieprawidłowości.

W dniu 17.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie ze schroniska przy ul. Czystej, że w placówce pojawiła się właścicielka psa, w celu jego odebrania. Zwierzak tydzień temu został odłowiony z ulic miasta, gdzie błąkał się bezpańsko. Wysłano na miejsce patrol SM. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, Katarzyna P., została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 17.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w jednym z lokali budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, doszło do wybuchu. Na miejsce wysłano patrol SM, który użył świateł uprzywilejowania, w celu szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia. Na miejscu jednostka PSP prowadziła akcję gaśniczą. Ja się okazało, powodem wybuchu był samozapłon, który powstał z oparów środków chemicznych na skutek, którego właściciel lokalu odniósł obrażenia ciała. Wezwana na miejsce załoga ratowników medycznych przewiozła poszkodowanego do placówki medycznej w celu hospitalizacji. O zdarzeniu poinformowano administratora budynku oraz syna właściciela mieszkania.
Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 74 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 43 dotyczyły zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 23 dotyczyły m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonego słupka odgradzającego jezdnię od chodnika; zapadniętej kostki brukowej w chodniku; dzieci biegających po wykopach prowadzonych w miejscu prowadzonych prac budowlanych; przekręconego sygnalizatora świetlnego oraz znaku drogowego; ubytków w nawierzchni jezdni; osoby malującej elewację bloku; uszkodzonych banerów reklamowych; przewróconej toalety typu Toi- To; wycieku wody.