Ruszyła III edycja teatralnego konkursu miejskiego pt.„Profilaktyka oczami młodzieży”. Konkurs od samego początku cieszy się dużą popularnością. W tym roku zmagania uczniów żyrardowskich szkół wspiera patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa-Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego oraz medialne patronaty: Radia Victoria, Radia Fama, Głosu Żyrardowa i Okolicy oraz Życia Żyrardowa.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz III gimnazjum. W tym roku regulamin uległ zmianie i przewidziane zostały tylko 2 etapy:

 

I etap-szkolny- wewnętrzna komisja każdej szkoły wyłoni jeden spektakl w każdej grupie wiekowej, który będzie reprezentował szkołę w dalszej rywalizacji

 

II etap- przegląd spektakli i wręczenie nagród- podczas uroczystej gali po przeglądzie spektakli w Centrum Kultury w Żyrardowie Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie- insp. Arkadiusz Zgieb wspólnie z Prezydentem Miasta Żyrardowa Panem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim wręczą zwycięzcom nagrody.

 

Konkurs teatralny to przede wszystkim sposób na przystępne pokazanie profilaktyki. Młodzież z dużym zaangażowaniem przygotowuje spektakle, co również wpływa na nawiązywanie nowych kontaktów, a także poszerzanie swojej wiedzy na temat zagrożeń jakie na nich czyhają. W tym roku, na uczestników konkursu czekają nowe wyzwania, z uwagi na zmianę tematyki przedstawień. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz.: 9:00 w Centrum Kultury w Żyrardowie.

 

Tematyka spektakli:

I kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych. Tematyka do wyboru:

  • Prawo pięści to nie prawo!”- uświadomienie i zgłębienie zjawiska przemocy (np. materialnej, fizycznej, psychicznej)
  • „Kto jest po drugiej stronie?”- bezpieczne korzystanie z Internetu
  • „Nie stój, reaguj!”-szerzenie wiedzy na temat reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, promocja udzielania pierwszej pomocy

II kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjum. Tematy:

  • „Wiem i pomagam”- zwrócenie uwagi na szerzenie wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz reagowania w trudnych sytuacjach
  • „Nie jesteś bezkarny czyli młodzież wobec prawa”- poruszenie tematu odpowiedzialności karnej nieletnich
  • „Inny nie znaczy gorszy”- zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz wykluczeń ( na tle rasowym, pod kątem wyglądu itp.)

 

 

 

Regulamin dostępny jest tutaj

asp. Agnieszka Ciereszko