Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 04.03.2019 ujęto dwie osoby, które dopuściły się wykroczenia w miejscu publicznym, przy ul. Karola Ditticha w Parku Miejskim. Funkcjonariusze SM, podjęli interwencję w oparciu o system monitoringu i za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym na Denysa S. oraz Dmytra N., obywateli Ukrainy, nałożyli mandaty karne.

W dniu 04.03.2019 operator monitoringu zauważył na terenie Eko-Parku w wiacie, przy ul. Jana Skrowaczewskiego, osobę spożywającą alkohol. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Magda P., która nie zastosowała się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 05.03.2019 dyżury SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Strażackiej, dwie osoby spożywają alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął dwóch mężczyzn. Za popełnione wykroczenia Jarosław M. i Grzegorz M., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 05.03.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. 1 Maja dwóch mężczyzn, którzy nie stosują się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec Karola Rz. oraz Michała B., zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 06.03.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Tadeusza Kościuszki dwie osoby, które siedzą na ławce za komórkami, i spożywają alkohol prosto z butelek. Wysłani w ww. miejsce funkcjonariusze SM, ujęli sprawców wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Kamila P. i Daniela T., zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.

Kolejne wykroczenie dotyczące osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, miało miejsce w dniu 07.03.2019 w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha, gdzie operator monitoringu zauważył dwóch mężczyzn spożywających alkohol. Maciej G. oraz Krystian J., za powyższe wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 09.03.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w poczekalni dworca PKP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, osoby spożywają alkohol. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM ujęli Michała G., którego za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, ukarali mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 07.03.2019 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniach Rady Osiedla Żeromskiego oraz Samorządu Mieszkańców nr 5. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 10.03.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Św. Jana, gdzie uprzątnęli powalone konary drzewa, powalone przez porywisty wiatr. Gałęzie z wiatrołomu stwarzały bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Strażnicy Miejscy po uprzątnięciu jedni przywrócili bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W dniu 10.03.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję przy ul. Andrzeja Struga, gdzie zaparkował pojazd marki Skoda, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził brak karty uprawniającej do parkowania na ww. miejscu. W trakcie prowadzonych czynności właściciel pojazdu pojawił się w miejscu popełnionego wykroczenia. Wobec Damiana P., funkcjonariusze SM zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Apel do mieszkańców miasta Żyrardowa.

Straż Miejska w Żyrardowie przypomina właścicielom psów, o ciążącym na nich obowiązku wynikającym z art. 77 kodeksu wykroczeń, mówiącym o zachowaniu zwykłych lub nakazowych środków ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia. Szczególnie problem ten dotyczy psów niezwykle agresywnych, ale też ich krzyżówek (wyprowadzanych na smyczy i w kagańcu). Ostatnie medialne przekazy pokazują, że każdy pies może być agresywny i właściciel powinien wykazać się daleko idącą ostrożnością i zdrowym rozsądkiem, aby nie dopuścić do tragedii.

Podczas pełnionych służb dokonano 36 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 20 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; uszkodzonych tarcz znaków drogowych; przewróconego metalowego ogrodzenia oraz betonowych słupków; uszkodzonej wiaty przystanku komunikacji publicznej; gałęzi na jezdni stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym; niesprawnego oświetlenia ulicznego.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.