UM Żyrardów zaprasza NGO do konkursu na ochronę zdrowia w 2024 roku
Nasze miasto stawia na zdrowie! Urząd Miasta ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych, których projekty skupiają się na ochronie i promocji zdrowia wśród mieszkańców. To szansa na realizację pomysłów, które przyczynią się do poprawy naszego dobrostanu.
  1. Ogłoszony konkurs ofert dotyczy działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.
  2. Organizacje pozarządowe mogą składać swoje projekty elektronicznie przez platformę Witkac.pl do 15 kwietnia 2024 roku.
  3. Ważnym krokiem po złożeniu oferty jest dostarczenie potwierdzenia złożenia oferty do Biura Obsługi Urzędu Miasta - termin do 17 kwietnia 2024 roku.
  4. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na oficjalnej stronie BIP oraz w Urzędzie Miasta.

W obliczu rosnących wyzwań zdrowotnych, inicjatywa ta jest jak balsam na miejskie serca. Promocja zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom stają się priorytetami, które łączą nas wszystkich. Urząd Miasta, otwierając drzwi dla projektów z zakresu ochrony zdrowia, podkreśla wagę wspólnych działań na rzecz lepszej przyszłości.

Organizacje pozarządowe, z bogatym doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności, mają teraz wyjątkową okazję, by za sprawą swoich innowacyjnych projektów wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców. To szansa na realizację pomysłów, które mogą zmienić nasze miasto na lepsze.

Przygotowując się do konkursu, warto pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z wymogami i terminami. Każdy projekt będzie oceniany pod kątem jego potencjału w zakresie promocji zdrowia i wpływu na społeczność. To czas, by pokazać, jak dużo możemy zrobić razem dla naszego zdrowia i dobrostanu.


Źródło: UM Żyrardów