Urząd Miasta Żyrardowa: Srebrna Tarcza dla LO im. Stefana Żeromskiego
Wyróżnienie, które przynosi dumę: żyrardowskie liceum na podium doskonałości edukacyjnej!
  • Żyrardowskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego uhonorowane Srebrną Tarczą w rankingu Perspektyw 2024.
  • Wysokie osiągnięcia uczniów w olimpiadach i maturach przyczyniły się do sukcesu.
  • Nauczyciele szkoły – wykwalifikowani specjaliści i pasjonaci, tworzący przyjazne środowisko dla rozwoju uczniów.
  • Angażowanie społeczności szkolnej w projekty, konkursy i inicjatywy wykraczające poza ramy edukacji.

Edukacyjna perła Żyrardowa, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, święci triumfy na arenie krajowej. Niezwykłe osiągnięcia uczniów i zaangażowanie pedagogów zostały docenione w prestiżowych zestawieniach, czego najświeższym dowodem jest zdobycie Srebrnej Tarczy w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym Perspektyw. Ta nagroda to potwierdzenie, że wysiłek włożony w naukę i rozwój młodzieży przynosi wymierne efekty.

Tegoroczne osiągnięcia licealistów z Żyrardowa to efekt ciężkiej pracy zarówno ich samych, jak i dedykacji zespołu pedagogicznego, który nieustannie podnosi poprzeczkę w kwestii jakości nauczania. Szczególnie godne odnotowania są wyniki maturalne: imponująca średnia z przedmiotów obowiązkowych sięgnęła niemal 90%, zaś z przedmiotów dodatkowych – ponad połowę maksymalnej punktacji. To liczby, które mówią same za siebie.

Za sukcesem żyrardowskiego liceum stoją także osiągnięcia w konkursach olimpijskich. Dumni możemy być z dwóch laureatów oraz dwóch finalistów olimpiad przedmiotowych, co świadczy o poziomie i specjalistycznym przygotowaniu uczniów do rywalizacji z najlepszymi. To właśnie te wyróżnienia przyczyniły się do znakomitego 152 miejsca wśród szkół olimpijskich na poziomie krajowym i 74 w województwie mazowieckim.

Nie można jednak zapominać o roli, jaką odgrywają nauczyciele, stanowiący fundament dla sukcesów żyrardowskiego liceum. To oni, jako mentorzy i specjaliści, inspirują młodzież do rozwoju i poszukiwania własnych dróg w nauce. Solidne przygotowanie pedagogiczne i pasja, z jaką podchodzą do swojego zawodu, przekładają się na kreatywną i wspierającą atmosferę, panującą w murach szkoły, znaną wśród uczniów jako "Czerwoniak".

Ważnym aspektem, który wyróżnia LO im. Stefana Żeromskiego, jest też bogate życie pozalekcyjne. Stawiając na wszechstronny rozwój, szkoła oferuje uczniom możliwość udziału w różnorodnych projektach edukacyjnych, warsztatach i wydarzeniach kulturalnych. Działania te sprzyjają nie tylko rozwijaniu zainteresowań, ale także budują poczucie wspólnoty i współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami a nawet rodzicami. To właśnie takie inicjatywy tworzą unikalny klimat i przyczyniają się do budowania silnej i zaangażowanej społeczności szkolnej. Srebrna Tarcza to dla żyrardowskiego liceum nie tylko zaszczyt, ale również zachęta do nieustannego poszukiwania nowych metod i form edukacji.


Opierając się na: Urząd Miasta Żyrardowa