Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

14 lutego odbyła się odprawa roczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusza Zgieba. W jej trakcie zostały omówione wyniki pracy funkcjonariuszy w roku 2019.

W naradzie wzięli udział: Starosta Powiatu Żyrardowskiego- Pani Beata Sznajder, Prezydent Miasta Żyrardowa- Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie- Pani Joanna Jackowska, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

 

Na rozpoczęcie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb zaprezentował wyniki pracy żyrardowskich policjantów za 2019r, szczegółowo zostały omówione wyniki pracy pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz wspomagającego.

 

W 2019 roku w KPP w Żyrardowie oraz jednostkach podległych wszczęto 1863 postępowań dot. przestępstw czyli o 49 mniej niż w roku ubiegłym. Jednym ze wzrostowych wskaźników jest ten dotyczący wykrywalności przestępstw dotyczących bójki i pobicia, których liczba wzrosła z 60% w 2018r. do 71,4% w 2019r oraz uszkodzenia mienia z 19,7% do 26,3%.

 

Kolejną częścią prezentacji było przestawienie efektów pracy pionu prewencji. Insp. Arkadiusz Zgieb zaznaczył, że mimo dużego obciążenia policjanci prewencji nadal osiągają bardzo dobre wyniki, dzięki czemu na terenie powiatu jest bezpieczniej. Komendant nie zapomniał podziękować przedstawicielom samorządów lokalnych za wsparcie finansowe przeznaczone na dodatkowe służby.

 

W części dotyczącej zagadnień ruchu drogowego na uwagę zasłużył przede wszystkim wzrost aktywności policjantów. Większa ilość badań na zawartość alkoholu, ilość nałożonych mandatów karnych czy zatrzymanych uprawnień do kierowania to tylko początek sukcesów drogówki. W 2019r. zatrzymali 34 sprawców przestępstw na gorącym uczynku  oraz 856dowodów rejestracyjnych. Alarmującym niestety jest wzrost ilości zdarzeń na drogach, zarówno kolizji jak i wypadków, w których zginęło 10 osób- mimo, że liczba ofiar śmiertelnych jest mniejsza niż w roku ubiegłych to nadal priorytetem dla Wydziału Ruchu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

 

Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie przedstawił działalność profilaktyczną prowadzoną przez funkcjonariuszy, efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniał o aplikacji „Moja Komenda” dzięki, której w szybki i prosty sposób można uzyskać kontakt z dzielnicowym.

 

Po zakończeniu prezentacji przez  insp. Arkadiusza Zgieba głos zabrali głos: Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Prokurator Rejonowy w Żyrardowie także pozytywnie ocenili pracę policjantów żyrardowskiej komendy i złożyli im podziękowania za tak wielkie zaangażowanie w służbę.

 

 

sierż. Monika Helińska