W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 36 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 03.06.2019 ukarano jedną osobę mandatem karnym, która dopuściła się spożywania alkoholu, w Parku Seniora przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. Funkcjonariusze SM, w związku z podjętą interwencją, na Leszka S., nałożyli karę grzywny.

W dniu 03.06.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec Stanisława M., który na skwerze przy ul. Piotra Wysockiego, nie zastosował się po przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec powyższego wykroczenia ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 06.06.2019 operator monitoringu zauważył osoby na terenie Eko-Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Wojciecha W. i Michała S., funkcjonariusze SM zastosowali grzywny w postepowaniu mandatowym.

W dniu 09.06.2019 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną, wobec mężczyzny, który w miejscu publicznym, przy ul. 1 Maja spożywał alkohol. Za naruszenie przepisów prawa Zbigniew K., został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 03.06.2019 strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce przy ul. Radziwiłłowskiej, gdzie trwała wycinka drzewa na zlecenie Urzędu Miasta. Funkcjonariusze SM czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom.

W dniu 03.06.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 8. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 06.06.2019 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Kpt. Stanisława Pałaca z ulicą Filipa de Girarda, doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Wysłano na miejsce patrol SM, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu innym pojazdom. Legitymowano uczestniczki kolizji, które nie potrzebowały żadnej pomocy. Kobiety doszły do porozumienia, bez udziału służb przewidzianych prawem, usunęły pojazdy z miejsca zdarzenia (foto nr 3).

W dniu 06.06.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Bolesława Limanowskiego pojazd marki Nissan, który stoi na środku jezdni i tamuje ruch drogowy. Prawdopodobnie kierujący ma problemy z uruchomieniem silnika. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy kierowcy w usunięciu pojazdu z jezdni na chodnik
(foto nr 5).

W dniu 04.06.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego, zaparkowany pojazd marki Skoda, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W związku z popełnionym wykroczeniem, właściciel pojazdu Karol H., został ukarany mandatem karnym (foto nr 2).

W dniu 07.06.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Fiat, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Grzegorza B., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym (foto nr 4).

W dniu 08.06.2019 funkcjonariusze SM wzięli udział oraz zabezpieczali „Piknik Rodzinny”, zorganizowany w Miejskim Ośrodku Jordanowskim przy ul. Władysława Reymonta. Uroczystość miała charakter imprezy plenerowej. W tym słonecznym dniu nie zabrakło funkcjonariuszy SM, którzy jak zawsze przygotowali atrakcje dla wszystkich dzieci. Podczas imprezy dzieci rozwiązywały zagadki, krzyżówki, rebusy i kolorowały malowanki, przygotowane przez strażników miejskich. Doświadczenie i wiedza funkcjonariuszy SM, pozwoliła na wesoły i spokojny przebieg imprezy plenerowej z udziałem dzieci oraz rodziców (foto 6,7).
W dniu 08.06.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie Zalewu Żyrardowskiego przy ul. Ziołowej biegają dwa psy, które zagrażają w zabawie dzieci z piłką. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Biegające psy bez nadzoru próbują zabrać piłkę bawiącym się dzieciom. Funkcjonariusze SM próbowali ustalić właścicieli czworonogów, które nie przyniosły skutku. Zapadła decyzja o odłowieniu psów i umieszczeniu ich w schronisku przy ul. Czystej. W godzinach popołudniowych do schroniska stawił się właściciel psów. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów na Bartłomieja S., nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 08.06.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, pojazd marki BMW, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Marka P., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym (foto nr 1).

W dniu 09.06.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Henryka Sienkiewicza, na klatce schodowej budynku mieszkalnego, leży osoba prawdopodobnie w stanie upojenia alkoholowego. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna leżąc w miejscu publicznym, wyczerpał znamiona wykroczenia nieobyczajnego wybryku, wzbudzając swoim wyglądem powszechną odrazę. Strażnicy miejscy w trakcie prowadzonych czynności ustalili, dane osobowe mężczyzny. Marian Ł., za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

W dniu 09.06.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przed bramą Zalewu Żyrardowskiego na ul. Ziołowej, doszło do kolizji drogowej dwóch pojazdów osobowych. Prawdopodobnie jeden z kierujących nie zachował szczególnej ostrożności i przy wymijaniu pojazdu stojącego na poboczu, uderzył w pojazd nadjeżdżający z przeciwnej strony. Uderzenie było tak silne, że w jednym z aut urwało się koło. Na szczęście nie stwierdzono osób poszkodowanych. Na miejsce wezwano patrol KPP oraz załogę PSP, która po przybyciu na miejsce kolizji uprzątnęła wyciek oleju z jezdni. W cwelu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, będą prowadzone dalsze czynności.

Podczas pełnionych służb dokonano 34 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 17 dotyczyły m.in.: mężczyzny niszczącego zieleń; osób kąpiących się w fontannie; poprzesuwanych betonowych słupków odgradzających chodnik od jezdni; ubytku w nawierzchni jedni; braku kostki brukowej przy studzience w chodniku; odstawionego słupka oznakowania zapadliny; uszkodzonego banera reklamowego; padliny na jezdni; mężczyzny leżącego na chodniku.