Stypendia artystyczne rozdane: poznaj laureatów nagrody im. Filipa de Girarda
W Żyrardowie ogłoszono laureatów prestiżowych Stypendiów im. Filipa de Girarda, przyznawanych za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne. W tym roku siedmioro utalentowanych mieszkańców zostało wyróżnionych za swój wkład w rozwój kultury i sztuki, a także za promocję miasta na arenie ogólnopolskiej.

Wyróżnienie za twórczość artystyczną i promowanie kultury

Stypendia im. Filipa de Girarda przyznawane są osobom, które wyróżniają się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Tegoroczni laureaci to: Urszula Chocyk, Karolina Matusiak, Martyna Waszczuk, Wiktor Brzeziński, Paweł Stasiewicz, Zbigniew Słowik i Maciej Klociński. Każdy z nich, poprzez swoje działania, nie tylko rozwija swoje pasje, ale również wnosi znaczący wkład w promocję miasta.

Stypendia te są przyznawane na podstawie Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Podstawą oceny kandydatów jest ich działalność artystyczna oraz osiągnięcia, które mają pozytywny wpływ na wizerunek miasta. W tym roku o stypendia ubiegało się aż 18 kandydatów, jednak Komisja Stypendialna, po wnikliwej ocenie, zarekomendowała przyznanie stypendiów siedmiu osobom.

Uroczyste wręczenie stypendiów przez Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, osobiście wręczył laureatom oficjalne zaświadczenia o przyznanym stypendium. Podczas uroczystości wyraził swoje uznanie dla stypendystów, podkreślając, że ich działalność artystyczna i pedagogiczna jest powodem do dumy dla całego miasta. "Gratuluję osiąganych sukcesów, które są powodem do dumy nie tylko dla Was samych i Waszych rodzin, ale i dla Miasta" – mówił Prezydent Chrzanowski.

Niestety, nie wszystkim laureatom udało się uczestniczyć w ceremonii. Paweł Stasiewicz odebrał dyplom dzień wcześniej z powodu obowiązków zawodowych, a Urszula Chocyk odbierze swoje wyróżnienie w późniejszym terminie.

Podział środków stypendialnych i skład Komisji Stypendialnej

Środki przeznaczone na stypendia zostały podzielone w następujący sposób: Wiktor Brzeziński (sztuki wizualne) otrzymał 12.000 zł, Paweł Stasiewicz (literatura) – 8.000 zł, Urszula Chocyk (teatr) – 8.000 zł, Karolina Matusiak (upowszechnianie kultury) – 4.000 zł, Martyna Waszczuk (muzyka) – 4.000 zł, Zbigniew Słowik (muzyka) – 4.000 zł, Maciej Klociński (muzyka) – 4.000 zł.

Komisja Stypendialna, która oceniała wnioski, składała się z przedstawicieli różnych instytucji kulturalnych i urzędów. W jej skład weszli: Anna Wasek z Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa, Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie, Jerzy Naziębło – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Sławomir Nalej – muzyk, aranżator i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów tegorocznych Stypendiów im. Filipa de Girarda! Życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń.


Wg inf z: UM Żyrardów