Prezydent Żyrardowa wybrał NGO do projektów zdrowotnych na 2024 r.
W Żyrardowie zdecydowano o przyszłości zdrowia publicznego. Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w 2024 roku będą realizować zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  1. Prezydent Miasta Żyrardów, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, zatwierdził wybór organizacji pozarządowych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia.
  2. Zadania te będą finansowane z dotacji przyznanej przez miasto.
  3. Pełna lista wybranych organizacji oraz kwoty dotacji dostępne są w Zarządzeniu nr 168/24.
  4. Szczegóły dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 46 858 15 71.

Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju lokalnych inicjatyw zdrowotnych, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Wsparcie finansowe pozwoli wybranym organizacjom na skuteczniejsze działanie i realizację ważnych projektów, które przyczynią się do lepszego stanu zdrowia publicznego w naszym mieście.

Zainteresowani szczegółami oraz warunkami konkursu mogą zapoznać się z oficjalnym dokumentem wydanym przez Prezydenta, który jest dostępny publicznie. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi otwiera nowe możliwości dla rozwoju lokalnych programów zdrowotnych, które mogą realnie wpłynąć na poprawę dobrostanu mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miasta Żyrardów