W nawiązaniu do pojawiających się artykułów na niektórych portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych dotyczących dostępności testów wiedzy do rekrutacji do Policji należy wskazać, że opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. Zestawy przykładowych pytań w wielu różnych dziedzinach, w tym także dotyczące rekrutacji do Policji dostępne w Internecie nie są czymś nowym i zaskakującym - podobnie jak testy przygotowujące kandydatów na egzamin na prawo jazdy czy też podczas procesu rekrutacji do uczelni wyższych.

Zestaw przykładowych pytań, który jest ogólnodostępny, zawiera kilkaset pozycji. Takie testy są dostępne od dawna i podkreślmy, że służą przygotowaniu się do testu wiedzy, a nie do całego procesu rekrutacyjnego, który jest wieloetapowy. Test wiedzy jest tylko jednym z wielu elementów składających się na dokonanie końcowej oceny i weryfikacji kandydata. Samo zapoznanie się i nauczenie na pamięć odpowiedzi na przykładowe pytania nie daje gwarancji pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji i przyjęcia do służby, czego dowodem jest to, że ok. 50% kandydatów nie zostaje zakwalifikowanych.

Ważnym elementem doboru jest także rozmowa z psychologiem, który podczas indywidualnego spotkania ocenia predyspozycje psychologiczne i intelektualne kandydata do służby w Policji, jego zachowania społeczne i stabilność emocjonalną. Tych elementów nie da się wyuczyć z testu wiedzy.

Dodatkowo każdy kandydat jest indywidualnie weryfikowany przez komisję podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest m.in. pod kątem umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby w Policji oraz prezentowanych społecznych postaw wobec ludzi.

Warto pamiętać, że kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego jest komisja lekarska, podczas której ustalana jest zdolność fizyczna i psychiczna kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Nie możemy także zapominać o innych kryteriach wymaganych od kandydata do służby w Policji takich jak: nieposzlakowana opinia, niekaralność czy posiadanie obywatelstwa polskiego.

Reasumując, testy wiedzy zawierające przykładowe pytania, podobnie jak zestawy pytań np. na prawo jazdy, są dostępne od dawna w sieci i niezaprzeczalnym jest, że są wykorzystywane przez potencjalnych kandydatów. Jednakże jak wskazano powyżej, to nie wystarcza, aby pomyślnie przejść proces  rekrutacji i wstąpić do służby czy zdać egzamin na prawo jazdy. Osoby, które informują, że dają gwarancję dostania się do służby w Policji poprzez wyuczenie się udostępnianych przez nich opracowań zawierających testy wiedzy, po prostu oszukują kandydatów.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji zachęcamy do odwiedzenia strony praca.policja.pl, która zawiera szczegółowe informacje o procesie rekrutacji.