W Wiskitkach, przy przejściach dla pieszych, można było zaobserwować happening Kierowco! Nie polujemy na zebrach. Akcja ta przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych.

Żyrardowska policja dbając o bezpieczeństwo pieszych jak i kierowców po raz kolejny przyłączyła się do akcji profilaktycznej Kierowco! Nie polujemy na zebrach. Tradycyjnie dzieci w asyście policjantów podchodziły do kierowców przypominając im o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych, wręczając im ulotki „mówiące” o bezpieczeństwie oraz wykrzykiwały hasła: Kierowco! Nie polujemy na zebrach, Kierowco zwolnij, Uwaga pasy oraz Kierowco! Żyj i pozwól żyć innym.

Dobre nawyki wymagają ciągłej edukacji i przypominania zasad. Dzięki nim bezpiecznie dotrzemy do pracy czy do domu.

Pamiętajmy! Podstawowa zasada mówi, że pieszy, który na oznakowanym przejściu dla pieszych rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną. Oznacza to, że nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się już na przejściu. Niebezpiecznymi i zabronionymi manewrami są także: omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych. Do zdarzeń na "pasach" często dochodzi na jezdniach o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku. Dlatego też zaleca się, aby widząc przed sobą "zebrę", kierujący jadąc nie zmieniał już zajmowanego pasa ruchu.

Nie tylko kierowcy mają obowiązki podczas pokonywania "pasów". Przepisy wyraźnie mówią, że pieszy przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a także korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Kategorycznie zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i zza innego pojazdu lub przeszkody, ograniczającej widoczność. Zabrania się także pieszemu zwalniania kroku, zatrzymywania bez wyraźnej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdnię, a także przebiegania przez drogę.

Autor: st. sierż. Monika Michalczyk