Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 02.03.2020 na ul. Sławińskiego ujęto Łukasza S., który rozpalił ognisko i spalał odpady. Z uwagi na charakter wykroczenia i bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne, na sprawcę nałożono karę grzywny w wysokości 500 zł.

W dniu 02.03.2020 z ul. Juliusza Słowackiego odholowano na parking samochód marki Volkswagen. Kierowca pojazdu zaparkował pojazd na wysokości bramy wjazdowej na posesję uniemożliwiając wjazd i wyjazd z terenu nieruchomości. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem oraz poniósł koszty odholowania samochodu.

W okresie od 02.03 do 06.03.2020 funkcjonariusze S.M. przeprowadzili wyrywkowe kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pod kątem prawidłowego udokumentowania wywozu nieczystości w związku z prowadzoną działalnością, poprzez podpisanie umów oraz posiadanie rachunków potwierdzających legalny wywóz nieczystości.
Kontrole zostały przeprowadzone w punktach znajdujących się przy ul. Bolesława Limanowskiego, Fryderyka Chopina, Gen. Władysława Sikorskiego, Władysława Reymonta, Jaktorowskiej, Roszarniczej, Adama Mickiewicza.
W stosunku do osób nie posiadających właściwego udokumentowania, zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci mandatów karnych oraz skierowania spraw do Sądu.

W dniu 03.03.2020 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami U.M. na ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia gleby niebezpiecznymi chemikaliami. Dalsze czynności w sprawie prowadzą przedstawiciele ww. wydziału.

W dniach 2 oraz 5. 03.2020 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniach Samorządu Mieszkańców i Rady Osiedla. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 04.03.2020 na ul. Józefa Mireckiego strażnicy podjęli interwencję w stosunku do Łukasza S., który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Ww. został dowieziony do PDOZ, w celu wytrzeźwienia. Na Łukasza S., za popełnione wykroczenie został nałożony mandat karny.

W dniu 05.03.2020 na ul. Kościelnej udzielono pomocy kierującemu pojazdem osobowym, przy uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia Booster.

W dniu 07.03.2020 na ul. Bolesława Limanowskiego zabezpieczano działania firmy realizującej przycinkę gałęzi, drzewa znajdującego się w pasie drogowym.

W dniu 07.03.2020 w Parku Seniora przy ul. Stanisława Konarskiego ujęto Oleksandra V., obywatela Ukrainy, który znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu zakłócił spokój i porządek publiczny. W związku z tak nagannym zachowaniem na ww. został nałożony mandat karny.

W dniach 2, 3, 6 oraz 07.03..2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie ulic. Gabriela Narutowicza, Bogusława Limanowskiego, Stefana Okrzei, 1 Maja, Józefa Mireckiego stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 39 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 36 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 12 dotyczyło m.in.: przepełnione kosze uliczne; uszkodzonych znaków drogowych; itp.