Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 38 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 10.02.2020 na ul. Stefana Okrzei udzielono pomocy kierującemu pojazdem marki Ford, przy uruchomieniu pojazdu przy użyciu urządzenia Booster.

W dniu 12.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w związku z przebywaniem osoby bezdomnej w budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego.

W dniu 12.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w związku ze stwierdzonym niewłaściwym stanie porządkowym do którego przyczynił się lokator na nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza.

W dniu13.02.2020 współpracowano z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. w związku z niewłaściwym stanem porządkowym spowodowanych między innymi patologicznym zbieractwem na nieruchomościach prywatnych znajdujących się przy ul. Wrzosowej, Poziomkowej. Czynności będą prowadzone w kierunku wydania decyzji na uprzątnięcie ww. nieruchomości.

W dniu 13.02.2020 na ul. Adama Mickiewicza patrol Straży Miejskiej zabezpieczał usuwanie konarów drzewa znajdującego się w pasie drogowym w związku z istniejącym zagrożeniem dla użytkowników ruchu.

W dniu 13.02.2020 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 16.02.2020 funkcjonariusze S.M. , podejmowali czynności w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy psa, który biegał luzem i atakował inne psy oraz przechodniów. Pies został złapany i umieszczony w schronisku. Na właściciela psa Andrzeja N., który dopuścił do tak karygodnej sytuacji, nałożono mandat karny.

W dniu 16.02.2020 strażnicy podejmowali interwencję w bloku przy ul. Filipa de Girarda, w stosunku do mężczyzny, który leżał znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia ratunkowego zabrała ww., celem hospitalizacji.

W dniach 10, 14.02.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne tak typowe dla wielu kierujących, wykroczenia, jak parkowanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie ulic. Gabriela Narutowicza, Ottona Wittenberga, Stefana Okrzei, Gen. Augusta Fieldorfa-Nila oraz Bolesława Limanowskiego, stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 39 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, a 10 dotyczyło m.in.: niesprawna lampa oświetlenia ulicznego; przepełnione kosze uliczne; zastoisk wody, itp.