Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

Dobry wizerunek Policji jest ważny. Jak się okazuje, był ważny także w 1930 roku. W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie nie ustają poszukiwania na temat historii Policji Państwowej w okresie międzywojennym.

W materiałach posiadanych przez żyrardowską komendę Policji, znaleziono „perełkę”. Jak się okazuje, dobry wizerunek Policji to nie tylko domena współczesnych czasów. Z Rozkazu nr 516 Komendanta Głównego Policji Państwowej Janusza Jagryma-Maleszewskiego z 1930 roku wynika, że dbałość o wizerunek międzywojennej Policji był bardzo ważny. Szybki rozwój „kinematografji” wpłynął na wprowadzenie ograniczeń udziału w akcjach filmowych policjantów oraz wykorzystywania służbowych środków lokomocji. Mimo upływu prawie 90 lat niewiele się zmieniło. Wspólnie budujemy nasz wizerunek, ale przede wszystkim „Pomagamy i chronimy”.

 

 

autor: st. asp. Agnieszka Ciereszko