W dniu 31.08.2019 strażnicy miejscy świętowali.

Wyłonienie pośród funkcjonariuszy formacji Strażnika Roku oraz wręczenie funkcjonariuszom SM awansów służbowych, to główne punkty obchodów święta Straży Miejskiej. Ale też podsumowanie osiągnięć w minionym okresie. W uroczystości udział wzięli Przewodniczący RMŻ Ryszard Mirgos, Prezydent Miasta Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski z zastępcami oraz zaproszeni goście a także przyjaciele, na których pomoc „Rodzina Strażników” zawsze może liczyć. Prezydent Miasta Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski złożył podziękowanie na ręce Komendanta Straży Miejskiej Jana Sankowskiego, za osiągnięcia oraz działania na rzecz poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Gratulacje wręczyli również Przewodniczący RMŻ, Komendant KPP oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP. Prezes Klubu Strzeleckiego w Żyrardowie, Pan Andrzej Lemański, odznaczył Komendanta Jana Sankowskiego oraz Prezydenta Miasta złotymi medalami za zasługi, w 75 Rocznicę Ligi Obrony Kraju. Komendant Jan Sankowski wręczył podziękowania ludziom dobrej woli, którzy od lat wspierają Straż Miejską w Żyrardowie. Awanse na wyższe stanowiska otrzymali: Marta Białek -Placha, na stanowisko specjalisty oraz Piotr Janiszewski na stanowisko st. inspektora. Tytuł „Strażnika Roku”, za wybitne osiągnięcia, otrzymał st. inspektor Mariusz Wojciechowski. Na zakończenie uroczystości przewidziano występ znanego wokalisty i kompozytora Krzysztofa Gwiazdy, który uświetnił ten dzień radosnymi utworami. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na przysłowiową lampkę szampana i słodki poczęstunek. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.